Czy jako firma zajmująca się gospodarką odpadami możemy (i w jakiej ilości) wykorzystać pod fundament przyjęty od klienta odpad pod kodem 10 12 08?

Czy możemy go dalej przekazać osobie fizycznej (i w jakiej ilości)?

Jak udokumentować i wykazać w ewidencji zaistniałe przekazy lub wykorzystanie do własnych celów?

Czy osoba fizyczna ma wówczas potwierdzić kartę przekazania odpadu?

Podmiot może wykorzystać odpad o kodzie 10 12 08 do budowy fundamentów, pod warunkiem że:

posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na proces R14 i obejmujące przedmiotowy odpad,

przyjęcie tego odpadu od klienta potwierdzi na karcie przekazania odpadu (klient jest jego wytwórcą).

Odpad o kodzie 10 12 08 można przekazać osobie fizycznej do utwardzania dróg czy budowy fundamentów.

Nie ma ograniczeń ilościowych.

Poniżej schemat ewidencji przedmiotowego odpadu:

pierwszy kartę ewidencji odpadu (1) zakłada jego wytwórca (klient)

pierwszy kartę przekazania odpady (2) zakłada jego wytwórca (klient)

na karcie przekazania odpadu (2) firma (występująca w pytaniu) potwierdza przyjęcie odpadu

firma zakłada kartę ewidencji odpadu (3), w której ujmuje dane z karty przekazania odpadu (2) - kod, masa, nr karty przekazania odpadu oraz wskazuje sposób gospodarowania odpadem - jeśli wykorzystuje go sama w procesie R14 (zezwolenie) podaje masę zagospodarowaną oraz proces, jeśli przekazuje innemu posiadaczowi odpadów to podaje masę oraz nr karty przekazania odpadów (4), jeśli przekazuje go osobie fizycznej, to podaje masę oraz w miejsce nr karty przekazania odpadu wpisuje "osoba fizyczna".

Ponieważ w danych statystycznych "giną" dane o odpadach przekazanych osobom fizycznym, dlatego też podmiot przekazujący powinien posiadać dane o rodzajach i masach odpadów przekazanych osobom fizycznym. Przy wypełnianiu zbiorczego zestawienia danych dane te powinny być ujęte w dziale dotyczącym odzysku odpadów.