Nowe prawo - luka planistyczna już nie wpłynie na wysokość odszkodowań przy sprzedaży gruntów

Finanse Nieruchomości

Od 7 stycznia 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ułatwi otrzymanie odszkodowań tym, którzy uzyskali niższą cenę z ich sprzedaży. Zmiana wzmocni dominującą już wykładnię, zgodnie z którą luka planistyczna nie może powodować negatywnych konsekwencji dla właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się dochodzić roszczeń planistycznych przeciwko gminom.

07.01.2023

Księgi wieczyste jawne, wypis można uzyskać elektronicznie

Nieruchomości

Księgi wieczyste to jeden z najważniejszych rejestrów publicznych – zwłaszcza dla wszystkich zainteresowanych obrotem nieruchomościami. Warto pamiętać, że można je nie tylko przeglądać w internecie, ale również otrzymać dokumenty online. Wystarczy zalogować się na odpowiedniej stronie internetowej. Księgi wieczyste są jawne, a więc każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią.

06.01.2023

Ubezpieczenia ryzyk prawnych coraz bardziej popularne w obrocie nieruchomościami

Nieruchomości Ubezpieczenia

Ubezpieczenia ryzyk prawnych stają się coraz bardziej popularne w obrocie nieruchomościami, z uwagi na złożoność stanów prawnych nieruchomości, jak i wobec szybko zmieniającej się rzeczywistości, niepewności co do prawa i jego wykładni. Sam fakt ubezpieczenia nie eliminuje ubezpieczonego ryzyka, ale umożliwia naprawienie szkody.

06.01.2023

Obrót nieruchomościami warszawskimi zagrożony wstecznym wyłączaniem rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Masowo wpisywane do ksiąg wieczystych ostrzeżenia o prowadzonych czynnościach sprawdzających przez komisję weryfikacyjną stwarzają istotne ryzyko przy obrocie zreprywatyzowanymi nieruchomościami w Warszawie. Dochodzi bowiem do wyłączenia rękojmi z mocą wsteczną. Ostrzeżenie to nie musi jednak całkowicie blokować obrotu. Piszą o tym Michał Gliński radca prawny oraz dr Radosław Wiśniewski, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

13.12.2022

SN: Sąd ma poprawić błędy w orzeczeniu o podziale nieruchomości

Prawo cywilne Nieruchomości

Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

12.12.2022

Firmy będą mogły przekształcić użytkowanie wieczyste, ale tylko przez rok - jest nowa wersja projektu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję ustawy, dzięki której firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego już prawdopodobnie w 2023 roku. Wykup nieruchomości nie będzie jednak tak atrakcyjny, jak w przypadku mieszkaniówki. Wiele firm zapłaci za nieruchomości więcej, aniżeli wynosi ich wartość rynkowa. Zbyt mało będzie także czasu na uwłaszczenie, bo tylko rok. Może to spowolnić lub zablokować obrót.

06.12.2022

Mimo rządowego wsparcia pustostanów raczej nie ubędzie

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Z danych GUS wynika, że blisko 12 proc. mieszkań w Polsce to pustostany. Ponad 60 proc. z nich to lokale komunalne, bardzo często w złym stanie. Choć rząd informuje o kolejnych programach wsparcia i ułatwieniach prawnych w zagospodarowaniu pustostanów, ich liczba nie maleje. Samorządowcy i prawnicy wskazują, że problemem są nie tylko pieniądze.

02.12.2022

Wspólnota może odebrać ogródek właścicielowi mieszkania na parterze, ale pod pewnymi warunkami

Prawo cywilne Nieruchomości

W ofertach deweloperów często pojawiają się usytuowane na parterze mieszkania z ogródkami. Z reguły jednak właściciel lokalu nie staje się również właścicielem części gruntu stanowiącej jego ogródek, a otrzymuje ten kawałek nieruchomości do tzw. wyłącznego korzystania. Zapis w tym zakresie znajduje się przeważnie w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży lokalu. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

26.11.2022

Uwłaszczenie na gruncie pod blokiem wymaga wykreślenia roszczenia miasta z księgi wieczystej

Nieruchomości

Przeszło 2,5 miliona właścicieli uwłaszczyło się z mocy prawa na gruntach pod blokami lub domami jednorodzinnymi. Wciąż jednak wielu z nich nie dopełniło wszystkich formalności, najczęściej nie wykreśliło roszczeń miasta z księgi wieczystej, co wpływa na wartość nieruchomości. Przy jej sprzedaży może też prowadzić do wyłączenia rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

05.11.2022

SN: Wadliwe zniesienie użytkowania, które nasiliło spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła prawomocne orzeczenie zawierające nie tylko błędy w nazwiskach i imionach, ale i mylne określenie powierzchni działki, która miała być podzielona. W konsekwencji narasta spór między współuczestnikami. Do tego nie mogą oni uzyskać zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

02.11.2022

Podwyżki i dopłaty do rachunków za ciepło nie zawsze zgodne z prawem

Nieruchomości

Powodem wysokich rachunków za ciepło jest nie tylko wzrost kosztów, ale często także błędy w kalkulacji zaliczki, czy też nie uwzględnienie w rozliczeniu położenia mieszkania w budynku. Inne jest bowiem zużycie ciepła w przypadku lokalu położonego nad garażem podziemnym, a inne, gdy znajduje się na drugim piętrze. W takiej sytuacji warto walczyć o swoje. Trzeba też sprawdzać, czy podwyżki są zgodne z ustawą, która narzuca sztywne ceny.

28.10.2022

Podatek od hurtowego zakupu mieszkań może spowodować wzrost cen lokali

Nieruchomości

Planowane przez rząd wprowadzenie podatku od hurtowego zakupu mieszkań może obniżyć atrakcyjność inwestycyjną tego segmentu rynku nieruchomości, a w dłuższej perspektywie doprowadzić do ponownego wzrostu cen mieszkań w Polsce, uważają prawnicy międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper.

26.10.2022

Opłaty za mieszkanie w górę! Ochrona przed podwyżkami prądu nie dla wszystkich jednakowa

Finanse Nieruchomości

Mieszkańcy mrówkowców zapłacą o wiele więcej za prąd, niż osoby z małych bloków. Nowe przepisy przewidują taki sam limit 2000 kWh rocznie na każdy licznik - zarówno na dany lokal, jak i dla części wspólnych budynku, jak windy czy oświetlenie klatek. Limit tańszej energii wystarczy może w małych budynkach. Ci z dużych poniosą koszty licznych pięter, korytarzy i wind w opłatach za mieszkanie.

12.10.2022

Zasada dobrego sąsiedztwa nie ogranicza budowy farm fotowoltaicznych

Budownictwo Nieruchomości

Każdy, kto miał do czynienia z procesem inwestycyjnym mającym na celu budowę elektrowni fotowoltaicznych, mógł spotkać się z problemem w postaci tzw. zasad dobrego sąsiedztwa. Jednak z ustawy o OZE wynika, że do jej budowy nie potrzeba spełnienia tej zasady, a tym samym przeprowadzania przez organ wydający decyzje o warunkach zabudowy specjalnej analizy.

10.10.2022

Nielegalna wycinka drzew może przedsiębiorcę słono kosztować

Środowisko Nieruchomości

Realizacja inwestycji może wymagać usunięcia drzew rosnących na terenie działki podlegającej zabudowie. Wiek lub gatunek drzewa może powodować, że przed wycinką inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na jego usunięcie. Zasady w tej dziedzinie reguluje ustawa o ochronie przyrody. Więcej na ten temat można przeczytać w Legal Alercie.

27.09.2022

Firma w mieszkaniu? Najpierw trzeba zmienić sposób użytkowania lokalu

Małe i średnie firmy Nieruchomości

Obecna sytuacja gospodarcza oraz pocovidowa rzeczywistość sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności we własnych mieszkaniach albo w zakupionych wcześniej lokalach mieszkalnych. Jednocześnie często zapominają o konieczności zmiany sposobu użytkowania tych pomieszczeń. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

22.09.2022

Będzie nowy dodatek grzewczy - ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Domowe finanse Nieruchomości

Nowy dodatek grzewczy będą mogły otrzymać osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym. Sejm w czwartek ostatecznie uchwalił ustawę, przyjmując część poprawek Senatu. Nie przyjął jednak poprawek rozszerzających zakres wsparcia m.in. na małe firmy, oraz wykreślających zniesienie norm jakości paliw stałych. Regulacje opublikowano w Dzienniku Ustaw.

19.09.2022

Drzewa pod blokiem nie można wyciąć "po cichu" - to własność wspólna i chroniona prawem

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Brak słońca w mieszkaniu to za mało, by wyciąć zdrowe, dorodne drzewo pod blokiem, bez konsultacji z innymi mieszkańcami. Tymczasem tego typu przypadki się zdarzają i skłócają ze sobą sąsiadów. Do tego jest to naruszenie ustawy o ochronie przyrody, która nie pozwala na samowolną wycinkę. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje właściwy organ gminy.

10.09.2022

Ustawa o dodatku grzewczym może nie zahamować wzrostu cen za ciepło w blokach

Samorząd terytorialny Domowe finanse Nieruchomości

Rząd zapewnia, że wszystkim pomoże przetrwać zimę, a dopłaty do ciepła dostaną również mieszkańcy bloków. W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, ale spółdzielnie, w których mieszka przeszło 5 milionów osób, krytykują nowe rozwiązania. Ich zdaniem opierają się one na nieaktualnych cenach gazu i oleju. Spółdzielnie chcą jeszcze walczyć o zmiany w Senacie.

06.09.2022