Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Wyższe grzywny, odebranie prawa jazdy, czy ograniczenie wolności poprzez prace społeczne. Ekolodzy...
PAP
18.08.2014
Środowisko
Czy można mówić o piętrzeniu wody w stawie, jeżeli projektowany staw będzie całkowicie...
Lucyna Osuch - Chacińska
18.08.2014
Środowisko
Brak jest szczegółowych rozwiązań prawnych stricte odpowiadających zagadnieniu lokalizacji...
18.08.2014
Budownictwo
Subsydia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech uderzają w największe niemieckie...
PAP
17.08.2014
Środowisko
Działający w budynku mieszkalnym zakład usługowy powinien być objęty systemem gospodarowania...
Janusz Jerzy
15.08.2014
Środowisko
Przedsiębiorcy mają znacznie mniej praw niż pracownicy etatowi, ale to nie znaczy, że brakuje im...
Inny
15.08.2014
Polimex-Mostostal złożył do sądu pozew przeciwko GDDKiA o wydanie nakazu zapłaty. Spółka domaga się...
PAP
14.08.2014
Budownictwo
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w porównaniu z czerwcem spadły o 0,2 proc. -...
Monika Sewastianowicz
14.08.2014
Dłużnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty odsetek, zalicza je do kosztów finansowych. W komentarzu...
Tadeusz Waślicki
14.08.2014
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na...
Dorota Dorska-Havaris
14.08.2014
Budownictwo
Jak obliczyć efekt ekologiczny dla biogazowni?Pytanie pochodzi zprogramu Prawo Ochrony Środowiska.
Teresa Bzinkowska
14.08.2014
Środowisko
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych...
Monika Sewastianowicz
13.08.2014
Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski