Pytanie
Dnia 30 czerwca 2014 r. nastąpiło przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. spółka z o.o. uzyskała pozwolenie od nadzoru farmaceutycznego.
Jak księgować dokumenty wystawione od 1 sierpnia na spółkę jawną?
Przy przejęciu spółki jawnej był wykonany remanent, całość towaru spółka wnosiła aportem jako majątek. Spółka jawna nie ma jeszcze postanowienia o wykreśleniu z KRS. Natomiast jest postanowienie z 30 czerwca o przejęciu sp. j. przez sp. z o.o. Obecnie mam zakupy towarów handlowych na obie spółki, media na spółkę jawną oraz raporty kasowe ze spółki z o.o.