Pytanie
Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała na urlopie wychowawczym od dnia 5 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Od dnia 16 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. będzie korzystała z uprawnienia dotyczącego zmniejszenia wymiaru zatrudnienia do ˝ etatu zgodnie z art. 1867 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.
W związku z powyższym: czy pracownica od 1 września 2014 r. może nadal korzystać z tego uprawnienia tzn. zatrudnienie na ˝ etatu?
Czy jeśliby znów chciała przejść na urlop wychowawczy to ile jej się jeszcze należy dni tego urlopu?