Pytanie
Spółka posiada samochód fiat panda van, ładowność wynosi 505 kg, liczba miejsc w dowodzie 2 siedzenia, posiadamy wyciąg ze świadectwa homologacji, rodzaj pojazdu ciężarowy, spółka posiada również zaświadczenie o badaniu technicznym ze stacji diagnostycznej z roku 2008, umowa leasingu została zarejestrowane w urzędzie skarbowym w roku 2011, nie ma wpisu o badaniu ze stacji diagnostycznej do dowodu rejestracyjnego. Przez cały okres użytkowania aż do 31 marca 2014 r. spółka odliczała pełny VAT od paliwa. Po zmianie przepisów spółka wybrała opcję użytkowania samochodu do celów służbowych i prywatnych.
Czy po 1 kwietnia 2014 przy opisanych założeniach nadal spółka posiada prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu paliwa i napraw oraz należy wykonać ponownie badanie techniczne i uzupełnić wpis do dowodu?