Pytanie
Przygotowuję wniosek VAT-REF za 2013 r., państwo członkowskie do którego kierowany jest wniosek to Dania.
Czy we wniosku w kolumnie F w poz. 84 (VAT) należy podać wartość podatku określonego na fakturze od kontrahenta duńskiego, czy też w tej pozycji należy wskazać już kwotę podatku przy zastosowaniu wysokości % możliwego odliczenia w Danii?
Na przykładzie: faktura za hotel netto 1000 DKK, VAT 25%, a więc kwota 250 DKK.
Czy we wniosku należy wpisać 250 DKK, czy też tylko 125 DKK (50% z 250 DKK) - podobno w Danii można odliczyć tylko 50% VA od usług hotelowych?