Budowa lukarny będzie stanowić istotne odstępstwo w przypadku zmiany kubatury lub wysokości...
Jakub Mazurkiewicz
05.03.2014
Budownictwo
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, a także...
Anna Nieć
05.03.2014
Środowisko
Ministerstwo Środowiska opublikowało opinię prawną dot. sprawozdawczości gmin w zakresie...
Łukasz Matłacz
05.03.2014
Środowisko
Już tylko do 20 marca 2014 roku można składać wnioski o dofinansowanie z programu Wsparcie w ramach...
Inny
05.03.2014
Małe i średnie firmy
Do końca sierpnia holenderskie konsorcjum sporządzi kompleksową koncepcję dotyczącą ochrony...
PAP
05.03.2014
Środowisko
23 firmy i konsorcja są zainteresowane budową Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku...
PAP
05.03.2014
Budownictwo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że uchwała Gminy Jeleniewo (Podlaskie)...
PAP
05.03.2014
Środowisko
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała w środę decyzję środowiskową dla...
PAP
05.03.2014
Środowisko
Zabytkowa kamienica przy Krakowskim Przedmieściu, w której kilka miesięcy temu otworzono klub go...
PAP
05.03.2014
Budownictwo
Bez globalnego porozumienia klimatycznego unijny 40-proc. cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. może...
PAP
05.03.2014
Środowisko
Jaworzno ma otrzymać dwie linie tramwajowe zasilane ekologicznie. Jak poinformował Dziennik...
PAP
05.03.2014
Nowe technologie
Pracownikowi przysługuje na mocy ponadzakładowego układu zbiorowego pracy prawo do nagrody...
Michał Culepa
05.03.2014
Jeżeli prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) będą długo trwały, to branża ta może...
PAP
05.03.2014
Środowisko
W definicjach legalnych budynku, budowli i obiektu małej architektury na próżno doszukiwać się...
Michał Behnke
05.03.2014
Budownictwo
Ostateczna decyzja dotycząca miejsca zakończenia trasy II linii metra na prawym brzegu Wisły...
PAP
05.03.2014
Budownictwo
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o rachunkowości, przygotowany przez...
Katarzyna Bogucka
05.03.2014
Najpóźniej do 2020 roku powstanie most na Wiśle w Nowym Korczynie łączący Świętokrzyskie z...
PAP
05.03.2014
Budownictwo
Belowanie opakowań jest odzyskiem, ponieważ stanowi proces, w wyniku którego odpady (kartony z...
Agnieszka Oleksyn-Wajda
04.03.2014
Środowisko
Czy wniesienie opłaty legalizacyjnej z przekroczeniem 7-dniowego terminu powinno skutkować po...
Anna Kawecka
04.03.2014
Budownictwo
Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w sytuacji, gdy zakupiono samochód, o którym...
Krzysztof Klimek
04.03.2014
Zbiorcze korygowanie faktur może być określonych przypadkach korzystne, a przede wszystkim wygodne...
Tomasz Krywan
04.03.2014
Jeśli spółdzielnia mieszkaniowa nie ustaliła z góry ceny lokalu, kupujący nie może skorzystać z...
PAP
04.03.2014
Budownictwo
Władze Łodzi ogłosiły przetarg na modernizację przestrzeni publicznej Księżego Młyna -...
PAP
04.03.2014
Budownictwo
Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego będzie liderem projektu, w ramach którego powstanie...
PAP
04.03.2014
Budownictwo
Ponad 34 tys. najmniejszych firm skorzysta z proponowanych przez resort finansów uproszczeń w...
PAP
04.03.2014
W poniedziałek w Świdnicy otwarto nowy wiadukt, który powstał w ramach zakończonej właśnie...
PAP
04.03.2014
Budownictwo
Od 2015 r. kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek...
Agnieszka Rosa
04.03.2014
Właściciel nieruchomości narożnej, usytuowanej u zbiegu ulic musi wskazać która część nieruchomości...
Anna Dudrewicz
04.03.2014
Budownictwo
Polski ustawodawca promuje takie wykorzystywanie lasów, które nie doprowadzi do wyniszczenia...
Renata Mosiołek
04.03.2014
Środowisko
Komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard powiedziała w poniedziałek, że polityka klimatyczna jest w...
PAP
04.03.2014
Środowisko