Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 5508,2 tys. osób, czyli wzrosło w stosunku do stycznia o 2,2 tys. osób. W porównaniu do lutego 2013 r. wzrost wyniósł 11,2 tys. Warto zauważyć, że przed rokiem w tym samym okresie nastąpił spadek zatrudnienia o 10 tys., a przed dwoma laty o 18 tys. osób. Ostatni raz poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w stosunku do stycznia w 2011 r. 
W porównaniu z poprzednimi latami można mówić o nieco szybszym tempie wzrostu wynagrodzeń w okresie styczeń luty. 

Prezentowane dane mogą być ostrożnie interpretowane jako sygnały poprawy sytuacji na polskim rynku pracy. W zestawieniu z danymi o bezrobociu rejestrowanym, które w lutym po raz pierwszy od sześciu lat spadło w ujęciu rok do roku, a także biorąc pod uwagę wysokie wartości wskaźnika PMI za luty można zakładać, że również w kolejnych miesiącach zatrudnienie będzie powoli rosnąć.