Zreformowanie krajowych przepisów w zakresie niewypłacalności będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych. Nie tylko będzie chronić rentowne przedsiębiorstwa i miejsca pracy, ale ograniczy ryzyko dla inwestorów, poprawi stopę odzysku dla wierzycieli i zachęci do transgranicznych inwestycji.
Aby stworzyć bardziej spójny system, UE zaleca rządom krajowym wprowadzenie środków mających pomóc przedsiębiorstwom w restrukturyzacji na wczesnym etapie zamiast popychania ich w kierunku likwidacji, co często ma miejsce. Do środków tych zalicza się:
- pomaganie przedsiębiorstwom w restrukturyzacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur związanych z niewypłacalnością lub postępowania sądowego,
- zapewnienie przedsiębiorstwom mającym trudności dodatkowego czasu (do 4 miesięcy) na przyjęcie planów restrukturyzacji zanim wierzyciele będą mogli rozpocząć postępowanie egzekucyjne,
- anulowanie długów przedsiębiorców w ciągu 3 lat od bankructwa.
W wielu krajach UE wczesna restrukturyzacja nie jest obecnie możliwa, a tam gdzie jest, procedury są często nieskuteczne lub kosztowne i tym samym ograniczają zachęty dla przedsiębiorstw do kontynuacji działalności.
Takie rozbieżności między państwami UE mają wpływ na stopę odzysku dla wierzycieli transgranicznych, decyzje inwestycyjne oraz restrukturyzację grup przedsiębiorstw.
Bardziej spójne podejście na poziomie UE ograniczy ryzyko związane z inwestowaniem w innym kraju i poprawi stopę odzysku dla wierzycieli w przypadku bankructwa. Ujednolicenie zarządzania długami będzie również kolejną szansą dla przedsiębiorców. Dowody pokazują, że w istocie przy kolejnej próbie odnoszą oni większe sukcesy.
UE wzywa kraje UE do podjęcia odpowiednich działań w ciągu roku. Komisja przeanalizuje dokonane postępy i oceni, czy konieczne są dalsze działania.
Nowy pakiet środków mających na celu modernizację obecnych przepisów w zakresie niewypłacalności transgranicznej został już zatwierdzony przez Parlament Europejski i musi teraz zostać uzgodniony przez krajowych ministrów na forum Rady Unii Europejskiej.