Zarząd krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na XLV Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów Polskich.
Forum odbędzie się w środę 19 marca 2014 r. o godz. 18.00 na parterze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska