Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych...
Inny
03.02.2015
Lasy Państwowe planują wydać w 2015 roku 700 mln złotych na inwestycje, a prawie drugie tyle chcą...
Maria Pietkiewicz
03.02.2015
Budownictwo
W ramach II fazy instrumentu MŚP mogą zostać dofinansowane: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych...
Katarzyna Bogucka
03.02.2015
To nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie - ocenił resort rolnictwa w opinii do konstytucji...
PAP
03.02.2015
We wszystkich parafiach Archidiecezji Warmińskiej rozpoczęła się we wtorek zbiórka zużytego sprzętu...
PAP
03.02.2015
Środowisko
Odległość wiaty przeznaczonej do przechowywania drewna, będącej jednocześnie zadaszeniem nad...
Anna Dudrewicz
03.02.2015
Budownictwo
Aby wydatki mogły stanowić koszt uzyskania przychodu muszą być zakupione wyłącznie na potrzeby...
Michał Malinowski
03.02.2015
Plany łowieckie zakładają, że do końca marca w woj. podlaskim w związku z ASF ma zostać...
PAP
03.02.2015
Środowisko
Od 15 stycznia 2015 r. na spółkach jawnych oraz spółkach partnerskich prowadzących podatkową księgę...
Paweł Ziółkowski
03.02.2015
Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej wygasa zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
Sławomir Liżewski
03.02.2015
Celem Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich...
Inny
03.02.2015
Nowe odmiany modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 znajdą się w przygotowywanym przez...
PAP
02.02.2015
Środowisko
Premier Ewa Kopacz na wniosek ministra środowiska powołała nowego Głównego Inspektora Ochrony...
PAP
02.02.2015
Środowisko
Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że we wtorek złoży na posiedzeniu Rady Ministrów...
PAP
02.02.2015
Środowisko
O ponad połowę zmniejszy się emisja pyłów w elektrowni w Ostrołęce po modernizacji elektrofiltrów....
PAP
02.02.2015
Środowisko
Nowa ustawa - Prawo działalności gospodarczej - przygotowywana przez resort gospodarki - ma...
PAP
02.02.2015
Betonowanie płyty fundamentowej pierwszej z dwóch maszynowni, które powstaną w rozbudowywanej...
PAP
02.02.2015
Budownictwo
Prawo budowlane nakłada obowiązek prowadzenia centralnych rejestrów osób, które uzyskały...
Joanna Smarż
02.02.2015
Budownictwo
Mało wody i brak śniegu mogą spowodować, że wiosną będzie niski poziom wody na rozlewiskach nad...
PAP
02.02.2015
Środowisko
Czy zakład wystawia dokumenty DPO i DPR na prawidłową ilość odpadów opakowaniowych, jeżeli po ich...
Paweł Sosnowski
02.02.2015
Środowisko
W marcu zostanie uruchomiona Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC), stanowiąca...
Inny
02.02.2015
Kolejna ciepła zimowa aura może spowodować, że populacja pszczół w pasiekach na Dolnym Śląsku...
PAP
02.02.2015
Środowisko
Włoska firma Technital S.p.A. została ostatecznym zwycięzcą przetargu na opracowanie programu...
PAP
02.02.2015
Budownictwo
Jaki układ instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii sprawdza się najbardziej w...
PAP
02.02.2015
Środowisko
Od 31 stycznia 2015 r. obowiązuje, opublikowane dzień wcześniej, nowe rozporządzenie w sprawie...
Ewa Saj
02.02.2015
Środowisko
Pod koniec stycznia resort środowiska opublikował komunikat dotyczący konieczności podjęcia przez...
Agnieszka Matłacz
02.02.2015
Środowisko
2 lutego upływa terminna poinformowanie pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia...
Marta Schodzińska
02.02.2015
30 stycznia Niemcy zawiesili wejście w życie prawa o płacy minimalnej w stosunku do przewozów...
Inny
02.02.2015
Pięć należących do Stoczni Gdańskiej S.A. budynków zostało wpisanych na listę pomorskich zabytków....
PAP
02.02.2015
Budownictwo
Zapowiada się dobry rok dla małych i średnich firm w branży budowlanej. Koniunkturę napędzą...
Maria Pietkiewicz
02.02.2015
Budownictwo