Jak możemy przeczytać na stronie Funduszu, Rada Nadzorcza NFOŚiGW, w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, wyłoniła dwóch nowych członków Zarządu Narodowego Funduszu. Minister Środowiska prof. Jan Szyszko z dniem 8 lutego 2016 r. r. powołał na te stanowiska: Romana Wójcika i Jacka Spyrkę.

Zarząd NFOŚiGW tworzą:
-Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu
-Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu
-Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu
-Roman Wójcik – Zastępca Prezesa Zarządu
-Jacek Spyrka – Zastępca Prezesa Zarządu 
Źródło: NFOŚiGW