NFOŚiGW wydłużył termin nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2016-2017 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4a) programu priorytetowego: „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 300 mln złotych do wydatkowania w latach 2016 - 2020, z możliwością zawierania umów do końca 2017r.

Jak możemy przeczytać na stronie Funduszu, wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Fundusz dopuszcza składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia). Po zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

Wnioski będą przyjmowane do 29.02.2016 r.
Więcej informacji >>>
Źródło: www.nfosigw.gov.pl