Prawo.pl
- Międzynarodowa trasa Via Baltica ma istotny charakter tranzytowy i bardzo duże znaczenie dla...
Dorian Lesner
25.10.2016
Budownictwo
Jeśli dana osoba mieszka w Polsce i tu faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, samo...
PAP
25.10.2016
W ocenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie utratę wartości nieruchomości na skutek oddziaływania na nią...
Krzysztof Kwiatkowski
25.10.2016
Budownictwo
Tryb sporządzenia ISL powinien obejmować w szczególności informacje o: gatunku głównym, jego wieku...
25.10.2016
Środowisko
Jeżeli w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma zapisów dotyczących lokalizacji...
Ewa Florkiewicz
25.10.2016
Budownictwo
- Działalność myśliwych nie polega tylko na organizowaniu polowań, ale przede wszystkim na...
Inny
25.10.2016
Środowisko
Od nowego roku już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek...
Inny
25.10.2016
27 października, 24 listopada i 15 grudnia odbędą się trzy pojedyncze szkolenia, których celem jest...
Dorian Lesner
25.10.2016
Środowisko
Do 30 października 2016 r. trwają zapisy na Smogathon. Celem wydarzenia jest znalezienie...
Dorian Lesner
25.10.2016
Środowisko
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na...
Adam Bartosiewicz
24.10.2016
Małe i średnie firmy
- Prawo dotyczące odpadów stało się jednym z najrozleglejszych i najbardziej skomplikowanych...
Dorian Lesner
24.10.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany:Czy prawo określa według jakich kryteriów projektant...
Filip Wasilewski
24.10.2016
Budownictwo
Zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
24.10.2016
Budownictwo
Inwestor nie miał prawa wykańczać budynku, który był uznany za samowolę budowlaną uznał Wojewódzki...
Anna Dudrewicz
24.10.2016
Budownictwo
Budynek Nestlé House, należący do Hines Poland Sustainable Income Fund (HPSIF) otrzymał nagrodę w...
Inny
24.10.2016
Budownictwo
Jak nowe przepisy gruntowe wpłyną na rynek mieszkaniowy? Czy zdaniem deweloperów planowane...
Inny
24.10.2016
Budownictwo
Gmina nie może być stroną postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę turbiny...
Anna Dudrewicz
24.10.2016
Środowisko
Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Świerk rośnie blisko granicy działek....
23.10.2016
Środowisko
Powiat może dofinansować modernizację ujęcia wody zlokalizowanego na terenie działki stanowiącej...
21.10.2016
Środowisko
Co do zasady nie ma przepisów wprost zakazujących lokalizacji placów zabaw pod liniami...
Michał Bursztynowicz
21.10.2016
Budownictwo
80-kilometrowy odcinek autostrady A1 Tuszyn-Częstochowa zostanie zrealizowany ze środków Krajowego...
Dorian Lesner
21.10.2016
Budownictwo
Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż! deklarowali z ekranów...
Dorian Lesner
21.10.2016
Budownictwo
Kontynuacja budowy, po przeprowadzeniu postępowania naprawczego, może okazać się atrakcyjnym...
Martyna Sługocka
21.10.2016
Budownictwo
Współpraca korporacji i start-upów to sytuacja, w której zyskują obie strony. Z badań UPC i SW...
Inny
21.10.2016
Rada Ministrów przyjęła plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry, Wisły i...
Dorian Lesner
21.10.2016
Środowisko
Dobre stanowisko, sukcesy w zarządzaniu, skuteczność. Wszystko to na nic. Kiedy wyniki finansowe...
Inny
21.10.2016
Rada Ministrów przyjęła plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Dniestru,...
Dorian Lesner
21.10.2016
Środowisko
Dotychczasowa procedura oświadczeniowa dla obywateli sześciu państw zostanie uszczelniona 1...
Inny
21.10.2016
Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w Polsce rocznie upada około 700 firm....
20.10.2016
- Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu...
Dorian Lesner
20.10.2016
Środowisko