Jak podkreślają organizatorzy rozpoczynającego się 1 marca 2018 r. kursu, ma on na celu doskonalenie i ujednolicenie kompetencji strażników wszystkich polskich parków narodowych, co z kolei zapewni wysoki poziom profesjonalnej ochrony zasobów przyrodniczych.

W inauguracji szkolenia wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz podsekretarz stanu Sławomir Mazurek.

- Parki narodowe zajmują ok. 1 proc. powierzchni Polski. Na ich terenie chronione jest najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju, takie jak rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wymaga to funkcjonowania dobrze przygotowanych merytorycznie służb, do których zalicza się m. in. strażników parków - mówił minister Jędrysek.
 

  Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz >>