Chodzi o kwartał znajdujący się pomiędzy ulicami Hallera, Raciborską, Pocztową i Nacyną. To niezagospodarowany teren, na którym dotąd m.in. funkcjonował przez lata tymczasowy parking.

Wiosną ub. roku miasto przedstawiło koncepcję zakładającą budowę tam wielopoziomowego parkingu i budynków z mieszkaniami i lokalami usługowymi na dolnym piętrze. W części tego obszaru powstać ma też nowy obiekt Centrum Edukacji Artystycznej – razem ze skwerem i zagospodarowaniem terenu.

Jeszcze w ub. roku w ramach prac przygotowawczych do przedsięwzięcia nazywanego zbiorczo „Projekt Rzeczna” (od pobliskiej ulicy), w kwartale wyburzono dwa budynki, m.in. dawną siedzibę straży miejskiej – pod parking wielopoziomowy. W lipcu ub. roku miasto ogłosiło przetarg na jego wykonanie - w systemie „projektuj i buduj”, szacując koszt inwestycji na 14,4 mln zł.

Rybnicki samorząd poinformował o planowanym na poniedziałek rozpoczęciu budowy. Obiekt zaprojektowała i zrealizuje - łącznie za 19,4 mln zł - rybnicka firma Erbud. Całość ma być gotowa do końca października br.

Zgodnie z projektem na pięciu poziomach powstanie 460 miejsc parkingowych, które nie zwiększą łącznej przestrzeni parkingowej w mieście, ale uporządkują i udostępnią śródmiejską przestrzeń zajmowaną dotąd przez samochody. W dostępnym dla osób niepełnosprawnych obiekcie znajdą się też toaleta, stacja ładowania samochodów elektrycznych i stojaki na rowery.

Miasto podało, że w najbliższych dniach powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na budowę nowej drogi – łącznika ulic Hallera i Pocztowej. Będą nią jeździli m.in. kierowcy korzystający z nowego parkingu wielopoziomowego.

W połowie ub. roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną pawilonu Rybnickiego Centrum Edukacji Artystycznej. Działalność tej nowej placówki ma być prowadzona w formie galerii z ekspozycją stałą i czasową, a także centrum spotkań tematycznych, zajęć twórczych i szeroko pojętej aktywizacji kulturalno-artystycznej.

Przedstawiona wiosną ub. roku. koncepcja zagospodarowania kwartału zakłada też powstanie tam dwóch budynków mieszkalno-usługowych. Według założeń określonych dla pierwszego z nich, miałyby w nim powstać 84 mieszkania o łącznej powierzchni 4980 m kw., a także 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni ok. 1 tys. m kw. Drugi budynek miałby mieć podobny standard.

Według wcześniejszych informacji miasto założyło budowę jednego lub obu budynków przy wykorzystaniu mechanizmów finansowania udostępnianych przez państwo. Cały Projekt Rzeczna, w skład którego wchodzi też budowa 220 m Bulwaru nad Nacyną (prowadzącego docelowo nad Zalew Rybnicki), miasto rozplanowało wstępnie na lata 2017-2020.(PAP)