Regulacja dotyczy pakietu pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.

Jak podkreślaja autorzy zmian, kluczowe założenia Konstytucji to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika MŚP; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych.

Jedna z zaproponowanych przez Senat poprawek przewiduje, że przy określaniu siedziby biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców minister będzie kierował się potrzebą decentralizacji.

Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł