Kompleksowa koordynacja szerokiego zakresu prac nad projektami może wykraczać poza możliwości...
Jan Lis /KW
27.01.2011
Budownictwo
Hakerzy prbują kraść uprawnienia do emisji CO2. W polskim rejestrze nie stwierdzono żadnego...
Emilia Zakrzewska
27.01.2011
Środowisko
Podatnik miał wystawione decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości tylko na siebie (w...
Ekspert księgowo-kadrowy
26.01.2011
W 2003 r. spółka akcyjna zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na sprawowanie funkcji likwidatora...
Ekspert księgowo-kadrowy
26.01.2011