Od stycznia nie ma obowiązku rozliczania WNT od zaliczek wpłaconych kontrahentom unijnym, nawet...
Ekspert księgowo-kadrowy
27.01.2013