W wyniku zniszczeń przyrodniczych spowodowanych budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł Gorzów Północ, niezbędne stało się uzupełnienie listy obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (będących częścią sieci Natura 2000) przez:
- wyznaczenie dwóch nowych obszarów: Jezioro Dobropolskie i Jeziora Wełtyńskie (obszary te wyznaczono w ramach kompensacji przyrodniczej za zniszczone siedlisko łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe);
- powiększenie czterech obszarów już istniejących: Gogolice-Kosa, Dolna Odra, Dziczy Las, Wzgórza Bukowe (powiększenia tych obszarów wyznaczono w ramach kompensacji przyrodniczej za zniszczone siedliska: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; torfowiska przejściowe i trzęsawiska; grąd subatlantycki; pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy).

Te działania były konieczne ponieważ nie można było zrealizować wystarczającej kompensacji przyrodniczej w granicach obszarów, w których zostały poniesione straty w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin (Klucz) - węzeł Gorzów Północ.