W ubiegłym tygodniu Wojewoda Dolnośląski pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego EURO2012, spotkał się z prezesem PKP oraz prezesem firmy Budimex - wykonawcą prac modernizacyjnych. Przedmiotem rozmowy była ocena obecnego stanu prac na dworcu oraz harmonogram działań zaplanowanych w najbliższych tygodniach. W trakcie spotkania ustalono, że w ostatnim tygodniu kwietnia odbędzie się wizytacja modernizowanego dworca z udziałem inwestora, wykonawcy oraz służb wojewody. Do udziału w wizytacji zaproszeni zostaną przedstawiciele zainteresowanych mediów.

Źródło: www.duw.pl