Obecnie zajmujemy 22. pozycję wśród 132 krajów umieszczonych w zestawieniu. W porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie zajmowaliśmy 63 pozycję Polska awansowała aż o 40 oczek! Najmniej punktów przyznano nam za gospodarkę wodną i wpływ rolnictwa na środowisko, jednak sporo nadrobiliśmy w kwestii jakości powietrza i emisji dwutlenku węgla.

W rankingu EPI brane są pod uwagę osiągnięcia w dwóch bardzo szerokich dziedzinach ochrony środowiska: zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz promocja zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów. Do analizy wykorzystuje się 25 wskaźników w obrębie sześciu różnych kategorii: stan przyrody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody, wydajność naturalnych zasobów, bioróżnorodność gatunków i siedlisk oraz zmiany klimatu.

W tegorocznym zestawieniu palmę pierwszeństwa dzierży Szwajcaria, która dzięki rezygnacji z nieodnawialnych źródeł energii osiąga znaczące sukcesy w redukcji gazów cieplarnianych. Za Szwajcarią znajdują się Łotwa, Norwegia, Luksemburg i Kostaryka. Zwycięzca ostatniej edycji – Islandia spadła na 13 miejsce.

Najmniej o środowisko dba Irak. Niewiele lepiej w tej dziedzinie radzi sobie Uzbekistan, Turkmenistan, Uzbekistan czy Kazachstan.

Źródło: www.ekologia.pl