Wynika z niego, że na odcinku A, budowanym przez Eurovię, przybyło 5 proc. warstwy podbudowy. Odcinek B, za który odpowiada Mostostal, wzbogacił się o 1 proc. warstwy wiążącej i 1 proc. warstwy podbudowy. Na odcinku C, budowanym przez Boegl & Krysl i DSS, przybyło 2 proc. warstwy podbudowy i 1 proc. warstwy wiążącej. Natomiast odcinek D, za który odpowiada Strabag, wzbogacił się o 1 proc. warstwy podbudowy i 6 proc. warstwy wiążącej. Na odcinku E prace są najbardziej zaawansowane (gotowa jest warstwa podbudowy i warstwa wiążąca). Ponadto, na trasie zasadniczej odcinka C, po zmianie lidera konsorcjum z DSS na Boegl & Krysl, od zeszłego tygodnia, zwiększył się zakres wykonanych prac w zakresie m.in.: układania nasypów, układania warstw mrozoodpornych, układania warstwy wiążącej, etc.

Źródło: www.gddkia.gov.pl