Stowarzyszenie Architektów Polskich po raz kolejny przyznało nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2012. Finałowa gala odbyła się w Warszawie a jej honorowym uczestnikiem był podsekretarz stanu Janusz Żbik.

Nagrodę za najlepszy dyplom magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych konkursowe jury przyznało arch. Piotrowi Kamińskiemu za pracę dyplomową pt. Przestrzeń Czytania i Czytanie Przestrzeni wykonaną pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Stanisława Sipińskiego na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Do Nagrody na najlepszy Dyplom zgłaszane są projekty zakwalifikowane przez Komisję powołaną przez właściwy Zarząd Oddziału SARP w porozumieniu z Wydziałem Architektury. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z 11 uczelni architektonicznych w całym kraju. W tym roku zgłoszone zostały 32 prace dyplomowe.

W tegorocznej rywalizacji wyróżnienia I-go stopnia otrzymała arch. Anna Dzierżoń za pracę: Zoo Proactive? Projekt Przebudowy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, wykonaną pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Jana Kubeca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: arch. Łukasz Stawski za pracę dyplomową: Dom Studenta nr 2 PWSFTViT wykonaną pod kierunkiem promotorów: mgr inż. arch. Włodzimierza Krakowskiego i dr inż. arch. Elżbiety Będkowskiej w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz arch. Paulina Witczak za pracę: Winoteka. Adaptacja Schronu Przeciwlotniczego przy ul. Świętojańskiej w Szczecinie wykonaną pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Piotra Fiuka w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagroda ta jest przyznawana od 1964 roku, w jej początkowym brzmieniu nazywana Nagrodą SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, później Doroczną Nagrodą SARP za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziałach Architektury polskich uczelni - o nazwie Dyplom Roku. W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich wybierając Zbyszka Zawistowskiego patronem Nagrody na Najlepszy Dyplom wykonany na polskich uczelniach architektonicznych - chciał uhonorować tego wybitnego architekta, byłego Prezesa ZG SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku.

Źródło: transport.gov.pl