Zgodnie z § 316 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków...
Ekspert księgowo-kadrowy
25.01.2013