ZUS: Strajk w szkołach, ale rodzice nie biorą masowo zwolnień lekarskich

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Liczba zwolnień lekarskich z poniedziałku, kiedy rozpoczęto strajk nauczycieli, nie odstaje od przeciętnej - zanotowano ich ok. 158 tysięcy. Nastąpił natomiast lekki wzrost zwolnień branych na opiekę nad dzieckiem - poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz.

09.04.2019

RPO: Prokurator nadużył prawa kwestionując wyrok NSA ws. dziecka pary LGBT

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o głośną sprawę kobiety, której odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej synka z małżeństwa jednopłciowego w Wielkiej Brytanii. W wyroku z 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę do USC, a kierownik urzędu wpisał akt urodzenia do rejestru.

09.04.2019

Brexit później i wybory do PE w Wlk. Brytanii

Administracja publiczna

Brytyjski parlament uchwalił w poniedziałek wieczorem ustawę zmuszająca premier Theresę May do opóźnienia wyjścia kraju z UE, aby uniknąć bezumownego opuszczenia Wspólnoty w dniu 12 kwietnia. Ustawa została przyjęta w przez obie izby brytyjskiego parlamentu i weszła w życie.

09.04.2019

Współpraca samorządów z biznesem sposobem na ubytek funduszy z UE

Samorząd terytorialny

Unijnych środków na miejskie inwestycje w kolejnej perspektywie może po prostu nie być. Konieczne będzie więc posiłkowanie się innymi źródłami, jak PPP, przyłączenie się partnera prywatnego do spółki komunalnej czy zielone obligacje. Przede wszystkim jednak samorządy muszą jeszcze ściślej współdziałać z biznesem.

09.04.2019

RPO interweniuje w sprawie obniżonych kontraktów na opiekę psychiatryczną dzieci

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia obniża wartości kontraktów z placówkami opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Są one o 50-65 proc. niższe od kontraktów z ubiegłego roku - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że utrudnia to, a często wręcz uniemożliwia, objęcie opieką psychiatryczną osób jej potrzebujących.

09.04.2019

UODO: Klient musi znać konsekwencje ujawnienia jego danych

Prawo gospodarcze RODO

Nie wystarczy przyznać się do ujawnienia czyichś danych - stwierdziła prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W decyzji dotyczącej m.in. ubezpieczycieli podkreśliła, że administrator musi jak najszybciej poinformować poszkodowanego o wszystkich możliwych tego konsekwencjach, a także o krokach, które powinien uczynić, aby ich uniknąć.

09.04.2019

Strajk nauczycieli problemem dla rodziców na umowach cywilnoprawnych

Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy

W czasie strajku nauczycieli rodzice zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mogą liczyć tylko na przychylność pracodawców. Nie przysługuje im, tak jak zatrudnionym na umowach o pracę, urlop na żądanie oraz prawo do dodatkowych dni wolnych w związku z opieką nad dzieckiem. Każda nieobecność może być przyczyną rozwiązania umowy.

09.04.2019

Fiskus poluje na wynajmujących mieszkania

PIT

Organy podatkowe zbyt często traktują dochody z prywatnego najmu nieruchomości jako działalność gospodarczą. Uniemożliwiają tym samym korzystanie z ryczałtu od przychodów. Zdaniem ekspertów, to nadużycie prawa, a takie podejście fiskusa ma istotne konsekwencje w rozliczeniach PIT i VAT.

09.04.2019

Szkoły nie mogą być zamknięte

Kadry w oświacie

Trwa strajk nauczycieli - według danych ZNP objął on ok. 80 proc. szkół i placówek oświatowych. Dyrektorzy nie mogą jednak zamknąć szkół na głucho, strajkujący pedagodzy muszą chodzić do pracy. Według resortu edukacji dyrektorzy muszą też zorganizować uczniom opiekę.

09.04.2019

Prezydent: Proszę, żeby młodzież mogła spokojnie odbyć egzaminy

Kadry w oświacie

Trwa strajk nauczycieli. Prezydent Andrzej Duda uważa, że nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale uczniowie mają prawo do spokojnego egzaminu. Z kolei wicepremier Beata Szydło podkreśla, że oferta nowego kontraktu społecznego dla nauczycieli leży na stole, a ruch należy do strajkujących. ZNP nie widzi powodów, by przerwać protest.

08.04.2019

Pielęgniarki odbierają prawo wykonywania zawodu - może trafią do szpitali

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Blisko 100 proc. kończących studia pielęgniarskie odbiera prawa wykonywania zawodu - informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem to dobry znak, ponieważ dotychczas 30 proc. absolwentów takich studiów w ogóle nie interesowało się pracą w zawodzie i wybierało inne zajęcia.

08.04.2019

KRS zapowiada obronę sędzi ukaranej za wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa rozważy możliwość złożenia odwołania w sprawie ukarania dyscyplinarnego sędzi SO w Gorzowie Wlkp. Aliny Czubieniak - poinformował rzecznik prasowy KRS Maciej Mitera (na zdjęciu). Wymierzona przez Izbę Dyscyplinarną SN kara upomnienia dotyczyła decyzji o zwolnieniu z aresztu niepełnosprawnego intelektualnie podejrzanego.

08.04.2019

Świadectwo pracy bez imion rodziców

Prawo pracy HR RODO

Usunięcie ze świadectwa punktu dotyczącego imion rodziców pracownika - zakłada projekt rozporządzenia, które przygotowało Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych.

08.04.2019

Polityka senioralna samorządów nie nadąża za potrzebami

Pomoc społeczna

Działania samorządów na rzecz seniorów powinny nabrać wymiaru ogólnopolskiego – uważają eksperci. Mała świadomość o sytuacji senioralnej nie sprzyja wspieraniu osób starszych - są pojedyncze inicjatywy gmin czy miast, a to wciąż mało, bo społeczeństwo się starzeje.

08.04.2019

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka jak najbliższa rodzina

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, nie będą musiały płacić podatku od spadków i darowizn, jeżeli otrzymały na własność w darowiźnie albo w spadku rzeczy lub prawa majątkowe a darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka. Stosowny projekt właśnie wpłynął do Sejmu.

08.04.2019

PiS chce sędziego SN Wojciecha Sycha wybrać do Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Powołany niedawno do Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Wojciech Sych jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Ma zastąpić prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której 9-letnia kadencja w Trybunale skończy się 6 maja br.

08.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski