Samorządy nie dopilnowały kwestii odpadów

Samorząd terytorialny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami ponoszą samorządy, ale trzeba je czasami wspierać – powiedział w Sejmie minister środowiska. Dodał, że jeśli samorządy...

27.06.2018

Protest oświatowej Solidarności we Wrocławiu

Zarządzanie oświatą

Związkowcy z NSZZ Solidarność domagają się powołania zespołu ds. wynagrodzeń.Kilkadziesiąt osób z dolnośląskiej sekcji oświaty pikietowało w środę we Wrocławiu.

27.06.2018

Będzie rozwiązanie systemowe dla zadłużonych gmin

Finanse samorządów

Coraz bardziej powszechne jest zadłużanie się gmin, MSWiA przygotuje więc w porozumieniu z resortem finansów specjalny mechanizm przeciwdziałający zadłużaniu ponad pewną kwotę – zapowiedział...

27.06.2018

Ocena nauczyciela w systemie informacji oświatowej

Kadry w oświacie

Dane o ocenie nauczyciela wydanej na podstawie nowych przepisów znajdą się w systemie informacji oświatowej. Zmiana wiąże się z przedłużeniem funkcjonowania starego SIO. W projekcie rozporządzenia...

27.06.2018

Kara porządkowa dla nauczyciela pracoholika

Zarządzanie oświatą

Gdy nauczyciel przedszkola nie chce iść na urlop, dyrektor może nałożyć na niego karę porządkową. Chodzi o zaległe wolne, które należy wykorzystać do 30 września danego roku - pisze Agnieszka Kosiarz...

27.06.2018

ZUS ostrzega przed oszustami: To nie są nasi pracownicy

Ubezpieczenia społeczne

ZUS apeluje o czujność i ostrzega przed przyjmowaniem w domu osób podających się za pracowników Zakładu. Są tylko dwie sytuacje, w których pracownicy ZUS-u odwiedzają ubezpieczonych lub płatników w...

27.06.2018

Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego

Przepisy prawa pracy nie wskazują wprost, iż w okresie urlopu macierzyńskiego pracownik może świadczyć pracę. Inaczej jest w przypadku urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego. Czy można więc...

27.06.2018

Rząd proponuje system dopłat do czynszów

Podczas rozpoczynającego się w środę nadzwyczajnego posiedzenia w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych...

26.06.2018

Pracownicy doceniają dobrą atmosferę w firmie

HR

Gwarancja dobrej atmosfery w firmie to dla 56 proc. Polaków wyznacznik atrakcyjnej oferty pracy. Wyżej od relacji w zespole są tylko pieniądze. Oto 10 wskazówek, jak stworzyć pozytywne miejsce pracy.

26.06.2018

Na wakacje z piątką zwierząt

Podatki i opłaty lokalne

Zwierzęta domowe, które towarzyszą podróżnym, mogą być przewożone przez granicę. Zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator (czip) i być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Podróżny może...

26.06.2018

Niższa stawka podatku tylko dla płacących CIT

CIT

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektami trzech ustaw całkowicie zmieniających zasady opodatkowania dochodów. Działalność gospodarcza zostanie opodatkowana 9-proc. daniną. Nie będą jednak mogli z...

26.06.2018

Ustawa 6 proc. PKB na zdrowie trafi już do Sejmu

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokument realizuje zapisy porozumienia zawartego między ministrem...

26.06.2018