Dopłaty do montażu i zakupu pomp ciepła tylko dla nowych domów

Środowisko Domowe finanse Administracja publiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło". Maksymalna dotacja w przypadku powietrznej pompy ciepła wyniesie 7 tys. zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła maksymalnie 21 tys. zł. O wsparcie mogą wystąpić tylko właściciele nowych domów jednorodzinnych.

06.05.2022

Amnesty International ma dowody na rosyjskie zbrodnie w Ukrainie

Prawo karne Ukraina

Rosyjskie siły zbrojne muszą stanąć przed sądem za serię zbrodni wojennych popełnionych w regionie na północny zachód od Kijowa – stwierdziła Amnesty International w ogłoszonym właśnie raporcie wydanym po szeroko zakrojonym śledztwie przeprowadzonym na miejscu. Według jego autorów, wszyscy odpowiedzialni za zbrodnie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

06.05.2022

Przeciek na maturze z angielskiego? CKE zawiadamia prokuraturę

Zarządzanie oświatą

W piątek rano na maturze przeprowadzony został pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia pojawiły się informacje, że temat pracy pisemnej był znany wcześniej. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

06.05.2022

Sąd: Nie każdy orzeł to chronione godło Polski

Prawo karne

Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie uniewinnił członków zespołu "Behemoth", w tym jego lidera Adama "Nergala" Darskiego, od zarzutu znieważenia polskiego godła. Sąd uzasadnił, że przedmiotem publicznego znieważenia opisanego w art. 137 Kodeksu Karnego musi być godło. Nie zaś twór graficzny, projekt graficzny, nawiązujący czy podobny do orła.

06.05.2022

Biuro do walki z cyberprzestępczością działa i ma szefa

Prawo karne Nowe technologie RODO

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński powołał insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro to działa od 12 stycznia br. i zgodnie z ustawą, jest jednostką policji właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom.

06.05.2022

Organizacja pomocy humanitarnej specjalizacją w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Liczne wydarzenia ostatnich lat, klęski żywiołowe, kryzysy uchodźcze, a ostatnio tragiczna wojna w Ukrainie pokazują, że trzeba umieć pomagać – wskazał prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu dr Grzegorz Dziubanek. Stąd uruchomienie nowej specjalności na kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

06.05.2022

Czarnek: Poziom matur niski przez gimnazja

Zarządzanie oświatą

Problem, który wszyscy widzimy, nazywa się gimnazja, czyli system 6+3+3. System ten doprowadził do tak niskiego poziomu matury, który mamy od lat – powiedział w piątek minister edukacji Przemysław Czarnek. Mówił także o konieczności wprowadzania limitów przyjęć dzieci ukraińskich do szkół.

06.05.2022

Odkrywanie talentów mottem Europejskich Dni Pracodawców 2022

Rynek Prawo pracy

W dniach 16 - 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach - Europejskich Dni Pracodawców. Wszystko po to, by wzmocnić współpracę między Publicznymi Służbami Zatrudnienia (PSZ) a pracodawcami. Współpraca odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

06.05.2022

Odsetki od zaległości podatkowych rosną przez inflację i podwyżki stóp procentowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.

06.05.2022

Kolejna podwyżka stóp NBP, raty kredytów w górę

Finanse

Rada Polityki Pieniężnej podniosła ósmy raz z rzędu, licząc od października ub. roku, stopy procentowe NBP. Tym razem obyło się bez niespodzianki, co oznacza, że główna stopa w odpowiedzi na ponad 12-procentowy galop inflacyjny wzrosła o 75 pb. do poziomu 5,25 proc. Tym samym raty kredytów mieszkaniowych uległy w praktyce podwojeniu.

06.05.2022

Prokuratura składa apelację od wyroku uniewinniającego kierowniczkę sklepu IKEA

Prawo karne

Prokuratura skierowała do sądu apelację od wyroku uniewinniającego kierowniczkę działu personalnego sklepu IKEA. Prokuratura nie zgadza się z ustaleniami sądu, że zwolnienie przez nią pracownika sklepu nie było motywowane jego przynależnością wyznaniową. Kobieta odpowiadała za dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu pracownika, który zamieścił wpis krytykujący środowiska LGBT.

06.05.2022

Sygnaliści w służbach mundurowych - idea słuszna, ale ma mielizny

Prawo karne Compliance Wojsko

Najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa obejmuje również funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych, czyli formacje hierarchicznie podporządkowane. Zdaniem ekspertów, idea jest jak najbardziej słuszna, ale z realizacją mogą być problemy. Projekt nie obejmuje na przykład najczęstszych naruszeń, do których dochodzi w takich służbach.

06.05.2022

Raportowanie o praniu pieniędzy może naruszać tajemnicę zawodową prawników

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Obowiązki raportowania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają także zawody prawnicze. Przypomniał o tym niedawno Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Eksperci podkreślają jednak, że wywiązywanie się z tego obowiązku nie może naruszać tajemnicy zawodowej.

06.05.2022

Adwokaci chcą zmian w prawie pocztowym - Sejm się zajmie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postuluje, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników.

06.05.2022

Nauczyciel dostępny na zawołanie - nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami

Kadry w oświacie

Resort edukacji chce częściowego powrotu "godzin karcianych" - ma to być obowiązkowa godzina na konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Zmiana znajdzie się w nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzającej nowy system awansu zawodowego pedagogów. Ma to - jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - zwiększyć dostępność nauczyciela w szkole.

06.05.2022

Nowelizacja ustawy ma uprościć procedury pogrzebowe

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Pierwsza kompleksowa nowelizacja Prawa Pogrzebowego od lat trzydziestych XX wieku ma w znaczny sposób usprawnić, a przy tym uprościć, działanie wielu firm zajmujących się na co dzień organizacją i realizacją usług pogrzebowych. Zmiany obejmą m.in. funkcjonowanie krematoriów, przechowywanie i transport ciał, a także zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogrzebowych.

06.05.2022

Rząd chce chronić małych franczyzobiorców, ale projekt kontrowersyjny

Rynek Prawo gospodarcze

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy regulującym rynek franczyzy. Przede wszystkim chce roztoczyć parasol ochronny nad małymi firmami. Jednak przed zbytnim uszczegółowieniem przepisów przestrzega Polska Organizacja Franczyzodawców, bo franczyza to bardzo zróżnicowany zestaw modeli współpracy biznesowej. Jej zdaniem może wywołać to więcej szkód niż pożytku.

06.05.2022

Punkty sądowe miały być w każdej gminie, może będą w każdym powiecie

Samorząd terytorialny Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje utworzenie w gminach punktów sądowych, które osobom m.in. wykluczonym cyfrowo, mają ułatwić uczestnictwo w e-rozprawach. Szacunki resortu dotyczą jednak tworzenia po jednym takim punkcie w każdym z 314 powiatów, gdzie i tak są i mają być siedziby sądów. Prawnicy zastanawiają się nad celem pomysłu.

06.05.2022

Rządowa agencja chce danych o wynagrodzeniach personelu ochrony zdrowia

Finansowanie zdrowia RODO

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wymaga od wszystkich świadczeniodawców mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia przesłania danych o wynagrodzeniach zatrudnionych w nim osób. Zdaniem pracodawców robi to bezprawnie wobec podmiotów, których jedynie część przychodów pochodzi z NFZ. W pewnych sytuacjach łatwo też ustalić, o czyje pensje chodzi.

06.05.2022

PE: Nie uruchamiać funduszy dla Polski i Węgier

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek wezwał Komisję Europejską, by nie aprobowała Krajowych Planów Odbudowy Polski i Węgier. Europosłowie argumentują, że państwa te nie wykonały niektórych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za przyjęciem rezolucji głosowało 426 posłów; 133 było przeciw; 37 wstrzymało się od głosu.

05.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski