Zaporowe opłaty nie zachęcą konsumentów do postępowań grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Projektowana nowelizacja ma ułatwiać konsumentom inicjowanie pozwów zbiorowych. Jednak z powodu proponowanej bardzo wysokiej opłaty wstępnej - do 5 procent wartości dochodzonego roszczenia - nowe przepisy nie tylko nie przełożą się na wzrost popularności takich powództw, ale wręcz je ograniczą i doprowadzą do powstania nieuzasadnionych różnic w zakresie opłat sądowych.

07.02.2023

Sąd wydaje nakaz zapłaty, prezes sądu lub szef prokuratury wnosi sprzeciw - batalia o wynagrodzenia

Prokuratura

Coraz więcej prokuratorów i sędziów decyduje się na kierowanie pozwów w sprawie swoich wynagrodzeń, na razie za 2022 rok. Sądy wydają też coraz więcej nakazów zapłaty z tym, że odpowiedzią na nie są sprzeciwy prezesów sądów i szefów prokuratury. Ci ostatni wskazują m.in., że sąd orzekający w sytuacji powzięcia wątpliwości co do konstytucyjności przepisów, nie może odmówić ich stosowania, może natomiast zwrócić się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego.

07.02.2023

Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli podatnik zaliczy wydatki związane ze sponsoringiem do kosztów uzyskania przychodu, to nie skorzysta z ulgi na sport. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci oceniają, że taka wykładnia niweczy cel, w którym była wprowadzona ulga. Założeniem miało być przede wszystkim zwiększenie wydatków sektora prywatnego na sport, kulturę i naukę.

07.02.2023

Blokowanie zamiany leków może się odbić na zdrowiu pacjenta

Pacjent Farmacja

Ministerstwo Zdrowia nie chce, aby lekarz mógł blokować możliwość wydania pacjentowi zamiennika leku w aptece. Chodzi o oznaczenie: "nie zamieniać" lub "NZ". Jeśli lekarz umieści je na recepcie, farmaceuta nie może zaproponować innego, na przykład tańszego leku. I chociaż przepis może być korupcjogenny, to ma uzasadnienie ze względów medycznych. Na przykład, gdy pacjent ze względu na uczulenie, ma bardzo precyzyjnie dobraną terapię.

07.02.2023

Szefowie MS bronią narodowców, rząd blokuje ich ustawę o "wolności słowa"

Prawo karne Administracja publiczna

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa wolnościowa jest potrzebna, by prywatne, globalne firmy nie decydowały o dostępie Polaków do informacji. Istotą demokracji jest gwarancja wolności słowa i swoboda debaty publicznej. Jeżeli te gwarancje są naruszone, zagrożona jest demokracja – powiedzieli w poniedziałek wiceministrowie sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Marcin Warchoł.

06.02.2023

Norma 700 metrów od zabudowań zabija 84 proc. planów przygotowanych pod inwestycje wiatrowe

Środowisko Energetyka

Sejm przyjmując poprawkę zmieniającą odległość minimalną wiatraka od zabudowań z 500 na 700 metrów, zdecyduje o wyrzuceniu do kosza 84 proc. z obowiązujących planów miejscowych. W skali wybranych województw oznacza to nawet 100 proc. Zamiast planować tam, gdzie to już wcześniej było zaplanowane, będziemy planować obok, na nowo, a to zajmie kolejne lata – wynika z analizy Urban Consulting.

06.02.2023

Pojęcie obiekt budowlany nie zawsze oznacza to samo

Budownictwo

Odpowiednia kwalifikacja obiektu budowlanego jest bardzo ważna – zależą od niej formalności, jakich należy dokonać oraz wymagania, które trzeba spełnić. Przykładowo, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odnoszą się wyłączenie do budynków i niektórych budowli.

06.02.2023

Aplikantka/matka aplikację odroczy, ojciec już nie - RPO chce zmiany przepisów

Prawnicy Strefa aplikanta

Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że aplikację może odroczyć matka nowo narodzonego dziecka, ale ojciec już nie. Tymczasem zarówno macierzyństwo, jak i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co znajduje odzwierciedlenie w Konstytucji.

06.02.2023

Rusza nabór do programu MINIATURA

Szkolnictwo wyższe

Fundusze można przeznaczyć na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Naukowcy mogą zdobyć środki na przeprowadzenie działań naukowych, których rezultaty pomogą im przygotować projekty badawcze i następnie ubiegać się o ich sfinansowanie w konkursach NCN.

06.02.2023

Lex pilot odroczony - za miesiąc wysłuchanie publiczne

Administracja publiczna Policja RODO

Opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała w poniedziałek zmiany w Prawie komunikacji elektronicznej. Chodzi m.in. o obowiązek przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych przez rok informacji na temat swoich użytkowników i udostępniania ich służbom. Przy okazji wprowadzony ma być tzw. lex pilot. Projekt został zawieszony do wysłuchania publicznego, które zaplanowano na 6 marca.

06.02.2023

CMS doradzała Grupie Lewandpol przy parku energii odnawialnej

Rynek

Kancelaria CMS doradzała Grupie Lewandpol przy jednej z największych inwestycji dotyczącej parku energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Chodzi o projekt budowy pierwszej w Polsce wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej. Energia z niej pozyskana ma popłynąć do odbiorców jeszcze w 2023 r.

06.02.2023

Po rozwodzie można powrócić do poprzedniego nazwiska albo zachować zmienione

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Małżonek, który po zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko może do niego powrócić, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu wyrazi taką chęć. Drugi małżonek nie może go tego przymusić albo mu tego zabronić. Po upływie terminu zmiana nazwiska również będzie możliwa, ale już w innej procedurze.

06.02.2023

Farmaceuta zaszczepi przeciwko grypie po odbyciu kursu kwalifikacyjnego

Zawody medyczne Farmacja

Farmaceuta będzie mógł przeprowadzać szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu - zakłada to skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

06.02.2023

UOKiK ukarał siedmiu przedsiębiorców odbierających odpady za zmowę przetargową

Samorząd terytorialny Odpady

Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utworzone przez firmy konsorcjum służyło ograniczeniu konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez związek gmin aglomeracji poznańskiej. Na siedem firm tworzących konsorcjum zostały nałożone kary w łącznej wysokości ponad 7 mln zł.

06.02.2023

Szkoły już mogą starać się o dofinansowanie wycieczki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rusza kolejna edycja programu "Poznaj Polskę" - programu, dzięki któremu szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na wycieczki po Polsce. W tym roku pierwszeństwo w uzyskaniu pieniędzy będą miały te jednostki, które z programu jeszcze nie korzystały. Mają czternaście dni na złożenie wniosku, zanim dopuszczone zostaną inne podmioty.

06.02.2023

Pacjenci zgłaszają Rzecznikowi Praw Pacjenta problemy z kartą DiLO

Pacjent Opieka zdrowotna

Zgłoszenia do Biura Rzecznika Praw Pacjenta dotyczyły odmowy lekarza wystawienia karty DiLO - diagnostyki i leczenia onkologicznego -na prośbę pacjenta, czy odsyłania pacjentów do innych podmiotów po wystawienie karty. Organizacje pacjenckie zwracają zaś uwagę, że obecnie obok tych formalnych problemów, największy stanowi terminowość diagnostyki.

06.02.2023

Ruszają pierwsze nabory do unijnych funduszy na rozwój przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

Już niedługo rozpoczną się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach nowego rozdania Funduszy Europejskich. Kluczowym programem jest Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który przewiduje m.in. kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju ich działalności.

06.02.2023

Badanie: Ponad 70 proc. Polaków odczuwa syndromy depresji - gospodarka może na tym tracić nawet 2 mld zł rocznie

Rynek Prawo pracy

Już ponad 70 proc. dorosłych Polaków obserwuje u siebie objawy najczęściej kojarzone z depresją. W ciągu roku udział takich osób w społeczeństwie zwiększył się rok do roku o ponad 11 punktów procentowych - alarmują badacze. Problem narasta zwłaszcza wśród dobrze zarabiających i wykształconych osób. Z tych powodów pracodawcy mogą ponosić wielomilionowe straty.

06.02.2023

Komisja Europejska nadal nie uznaje KRS za organ niezależny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nie zostały rozwiane obawy dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie, pomimo tego, że w szeregu orzeczeń Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał proces powoływania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego za wewnętrznie wadliwy - stwierdził Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

06.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski