Pijani kierowcy mają szczęście do przepisów - jak nie przesunięte, to martwe

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaledwie po kilku tygodniach od wejścia w życie przepisów umożliwiających odbieranie aut pijanym kierowców, szykuje się do ich poprawki. Diabeł tkwi oczywiście w szczegółach, ale prawnicy zwracają uwagą, że przedstawione już założenia mogą spowodować, że narzędzie będzie rzadko stosowane, a tym samym straci funkcję prewencyjną. Co więcej, odpowiedzialność za to spadnie na... sędziów, bo to oni będą mogli, a nie będą musieli, po nie sięgnąć.

05.04.2024

Koszty akredytacji szpitali i POZ. Resort zdrowia podał stawki

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Średni czas przeglądu akredytacyjnego szpitala to trzy dni, a jednostki podstawowej opieki zdrowotnej: dwa lub jeden dzień. Średnie wynagrodzenie za dzień pracy wizytatora mieści się natomiast między 2,3 tys. zł a 4,4 tys. zł. Oznacza to, że koszt procesu przeglądu akredytacyjnego w przypadku szpitala to co najmniej 30 tys. zł, a POZ od 17 tys. zł do blisko 33 tys. zł. Szpitale poniosą opłatę w zależności od liczby łóżek, a POZ od liczby pacjentów - tak jak do tej pory.

05.04.2024

Kandydaci na burmistrzów i wójtów to 50-latkowie

Samorząd terytorialny Wybory

Statystyczny kandydat w wyborach samorządowych, które odbędą się już w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r., jest mężczyzną w średnim wieku, legitymującym się wyższym wykształceniem i nie należącym do partii politycznej – to wynik opracowania sporządzonego przez Fundację im. Batorego. O urzędy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ubiegają się ludzie w wieku około 50 lat niezależnie od płci.

04.04.2024

Minimum 7 tys. zł dla asystenta prokuratora - na stole projekt prokuratorskich związkowców

Wymiar sprawiedliwości

Wynagrodzenie zasadnicze urzędnika prokuratury, ale też asystenta prokuratora, miałoby być nie niższe niż 50 proc. wynagrodzenia prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, a w przypadku starszego asystenta nie niższe niż 60 proc., do tego miałyby dochodzić m.in. dodatki za wieloletnią służbę, wyższe kwalifikacje zawodowe, nagrody jubileuszowe - to propozycje Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, na wyjście z płacowej zapaści w prokuraturze.

04.04.2024

W MEN audyt w sprawie "Willi Plus"

Zarządzanie oświatą

Wiceminister Joanna Mucha zapowiedziała, że do końca kwietnia zakończonych będzie w sumie dziesięć audytów. Jeśli pieniądze były przyznawane w niewłaściwy sposób, to odzyskamy je - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeden z audytów dotyczy programu nazywanego w mediach "willa plus" - z przekazanych 40 milionów odzyskano już 3,5 mln złotych.

04.04.2024

Kandydat na radnego wyda więcej na agitację wyborczą

Samorząd terytorialny Wybory

Od 87,37 zł do 524, 22 zł wzrosły od 4 kwietnia 2024. limity wydatków na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Taka zmiana wynika z rozporządzenia Ministerstwo Finansów, które zostało publikowane już w Dzienniku Ustaw.

04.04.2024

Prezydent pisze do przywódców państw NATO w sprawie wydatków na obronność

Finanse publiczne Wojsko

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wystosował list do przywódców państw NATO i szefa Sojuszu Jensa Stoltenberga. Wystąpił w nim z propozycją i uzasadnieniem, dlaczego wzrost wydatków na obronność do 3 proc. PKB jest zasadny. - Mój list otwiera dyskusję na ten temat - dodał. Jego zdaniem list to dobra praktyka.

04.04.2024

Dekarbonizację gospodarki powinien wspierać konkretny resort

Środowisko Prawo gospodarcze Energetyka

Dekarbonizacja gospodarki powinna być wpisana do ustawy o działach administracji rządowej. Potrzebne jest wskazanie resortu, który będzie koordynował prace i stworzenie w nim struktury organizacyjnej do prowadzenia analiz i działań regulacyjnych, które będą wspierać ten proces w dialogu z interesariuszami – postuluje w wydanym stanowisku Konfederacja Lewiatan. Organizacja proponuje, by takim reprezentantem został minister właściwy ds. gospodarki.

04.04.2024

TK: Polecenia premiera w sprawie organizacji wyborów kopertowych - rozprawa przełożona do 17 kwietnia

Wymiar sprawiedliwości Wybory Koronawirus

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie wyda wyroku w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą poleceń premiera rządu w związku z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych w 2020 r., w oparciu o przepisy "antycovidowe". Dalszy ciąg rozprawy - 17 kwietnia br. Zdaniem posłów zaskarżone przepisy ograniczają skuteczność działań prezesa Rady Ministrów, przez co naruszają konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego.

04.04.2024

RPO apeluje o wybory dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawność

Przed wyborami w 2023 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oceniło dostępność 143 lokali wyborczych i jedynie w 36 nie stwierdzono żadnego uchybienia. Pomimo zmian w prawie i prac na poziomie samorządów, problem pozostaje aktualny i wciąż ma charakter systemowy. RPO apeluje przed kolejnymi wyborami do samorządów, aby skorzystały z przygotowanych rekomendacji i umożliwiły tej grupie obywateli udział w wyborach.

04.04.2024

Z lex deweloper zniknie wskaźnik parkingowy, znowu będzie można budować

Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem, który usuwa z lex deweloper przepis blokujący inwestycje. Chodzi o wymóg minimalnej liczby stanowisk postojowych. Wskaźnik jest z sufitu i trudny do zastosowania w praktyce. Jego wejście w życie 12 maja ubiegłego roku skutecznie ograniczyło wydawanie przez gminy nowych uchwał lokalizacyjnych. Kilkukrotnie podejmowano już próbę usunięcia wskaźnika z przepisów, ale nic z tego nie wyszło.

04.04.2024

Prezes NRA ponownie pyta ministra o "głodne" urzędówki

Prawnicy

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pyta ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, czy i kiedy nastąpi urealnienie wysokości stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Jak podkreśla, obecne uregulowania w tym zakresie są nie do zaakceptowania, a obowiązujące "urzędówki" są na poziomie nie pozwalającym na pokrycie kosztów świadczenia pomocy prawnej, a także w wysokości zdecydowanie poniżej m.in. minimalnej stawki godzinowej.

04.04.2024

Zmiany w podatku Belki korzystne, ale dla drobnych inwestorów

PIT

Planowane zmiany w podatku Belki to krok w dobrym kierunku, ale mogą być niewystarczającą zachętą do oszczędzania i inwestowania - uważają eksperci. Ulga dla indywidualnego inwestora nie przekroczy w praktyce 2 tys. zł rocznie, co stanowi zbyt niski limit. Dodatkowym ograniczeniem będzie konieczność gromadzenia oszczędności tylko w jednym pakiecie oraz wymagany co najmniej roczny termin zapadalności lokat. Wdrożenie zmian może być problematyczne i kosztowne.

04.04.2024

Na wybory można przyjść nawet czterokrotnie

Wybory

Nie ma przeszkód prawnych, aby wyborca nawet cztery razy pojawił się w dniu wyborów w lokalu wyborczym i osobno głosował w wyborach na wójta, do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku. Może też pobrać tylko jedną, wybraną kartę do głosowania. Ale gdy już pobierze wszystkie, jednej z nich nie może komisji zwrócić.

04.04.2024

Plan B w sprawie tabletki "dzień po" wypali tylko częściowo

Pacjent Farmacja

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekonuje, że nastolatka będzie mogła otrzymać w aptece tabletkę "dzień po" bez wiedzy i zgody rodziców. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i prawnicy zaznaczają z kolei, że konsultacja, po której farmaceuta będzie mógł wystawić receptę, jest świadczeniem zdrowotnym, czyli w przypadku osoby do ukończenia 18. roku życia - wymaga takiej zgody.

04.04.2024

Po skład sędziowski na Berdyczów – TK wąsko interpretuje dostęp do informacji publicznej

Prawnicy Administracja publiczna

Dziennikarz, który chce dowiedzieć się, w jakim składzie zostanie rozpatrzona sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, powinien wystąpić o dostęp do akt i sam dotrzeć do tej informacji. To – jak wskazują prawnicy – dość karkołomna wykładnia ustawy o dostępie do informacji publicznej, w dodatku mocno na bakier z orzecznictwem tak sądów polskich, jak i europejskich.

04.04.2024

Sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni dostaną po kieszeni - mają mieć niższe dodatki

Wymiar sprawiedliwości

Z 0,8 na 0,1 ma zostać obniżony mnożnik dodatku funkcyjnego dla rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, podobnie dla jego zastępców - wynika z projektu zmian rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom. Ministerstwo uzasadnia to tym, że dzięki powołanym ad hoc rzecznikom dyscyplinarnym ministra sprawiedliwości, dotychczasowi będą mieć mniej pracy - więc powinni mieć i niższe dodatki.

04.04.2024

Zbiór faktur to niekoniecznie informacja przetworzona

Zarządzanie oświatą

Nie zawsze suma informacji prostych stanowi informację przetworzoną. Podmiot, który odmawia udostępnienia faktur, powołując się na ten fakt, musi przedstawić szczegółową analizę, która uzasadni taką kwalifikację informacji publicznej. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Organ nawet nie uprawdopodobnił, że przygotowanie jednego dokumentu zajęłoby pracownikom średnio podane w decyzji 15 minut.

04.04.2024

Prezes Iustitii przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Premier Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara powołał prof. Krystiana Markiewicza na przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Komisja ma opracować projekty dotyczące ustroju sądownictwa i prokuratury.

03.04.2024