Gmina może finansować paliwo na wyjazdy OSP na imprezy, msze, zebrania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nietrafne stanowisko RIO w Kielcach w zakresie finansowania OSP wzbudziło niepokój w gminach. Stanowiska tego nie należy uwzględniać w praktyce finansowania OSP przez gminy i nie dotyczy ono wszystkich gmin w Polsce. Artykuł 10 ustawy o ochotniczych strażach nie wyczerpuje zakresu i sposobów finansowania ochotniczej straży pożarnej przez gminy – uważa dr Dariusz P. Kała, z Kancelarii Prawnej „LexKała”.

08.02.2023

W 2022 roku ustawodawca pobił kolejny rekord w tworzeniu prawa

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie. Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043), co daje wzrost liczby zmienionych aktów aż o 19,7 proc. Najczęściej zmieniana była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - aż 32 razy. Legislacyjny ekspres komplikuje życie przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom.

08.02.2023

Zmieniasz pracę w ciągu roku - po 24 dodatkowe dni zdalnie w każdej firmie

Prawo pracy

Pracownicy, którzy zmienią pracę w trakcie roku kalendarzowego, będą mogli skorzystać u nowego pracodawcy z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. I to nawet wtedy, gdy cały przysługujący im w roku kalendarzowym limit wykorzystali w poprzednim miejscu. Zdaniem prawników, to błąd ustawodawcy, bo nie wprowadził ograniczenia na wzór urlopu na żądanie. Brak też podstawy prawnej do wpisania liczby wykorzystanych dni do świadectwa pracy.

08.02.2023

UOKiK chce związać sądy swoimi decyzjami w sprawach konsumenckich

Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze

Prawomocna decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być wiążąca dla sądu orzekającego o naruszeniu interesu konsumentów w postępowaniu grupowym. Eksperci wskazują, że tak znaczące poszerzenie kompetencji urzędu to krok za daleko i postulują usunięcie propozycji z projektu. Podkreślają też, że tego typu zmiana powinna być najpierw szeroko przedyskutowana.

08.02.2023

Raportowanie zdarzeń niepożądanych nie musi oznaczać ścigania lekarzy

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne Zarządzanie

System zgłaszania zdarzeń niepożądanych nie powinien narażać personelu medycznego na sankcje, ale zapewniać anonimowość i dobrowolność. Takie są zalecenia i rekomendacje Rady Unii Europejskiej i Rady Europy. Polski projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia nie tylko ich nie uwzględnia, ale wprowadza przepisy, które zdaniem sejmowych prawników powinny trafić do Kodeksu karnego.

08.02.2023

Już siedmiu nowych ławników SN może orzekać, 23 czeka na przyjęcie ślubowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 7 lutego prof. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego przyjęła ślubowanie od trzech wybranych przez Senat ławników na nową kadencję 2023-2026. Są to Joanna Marta Lasko, Robert Łukasz Burek oraz Sławomir Majewski. Obecnie orzekać może siedmiu ławników, gdyż pozostałych 23 osób czeka nadal na przyjęcie od nich ślubowania.

07.02.2023

MF: Sprawozdania finansowe do końca marca, czas na rozliczenie CIT może być wydłużony

Podatki i opłaty lokalne CIT Rachunkowość

Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów. I przypomina, że w ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. Jednocześnie w tym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. Według zapowiedzi miałoby to być do końca czerwca.

07.02.2023

KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej

Finanse Banki Kredyty

Najniższy, minimalny poziom bufora (2,5 p.p.) powinien być stosowany dla kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową, a dla kredytów ze zmienną stopą bufor powinien być adekwatnie wyższy – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd łagodzi swoje stanowisko ze względu na niższe ryzyko wzrostu stóp procentowych.

07.02.2023

Minister Czarnek: Na organizacje pozarządowe spada fala nienawiści

Zarządzanie oświatą

Szanowni państwo, bardzo was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy państwa o to, żebyście dalej z nami byli - mówił w Sejmie minister edukacji Przemysław Czarnek, kierując słowa do zarządów organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na nieruchomości z MEiN.

07.02.2023

NIK ma zastrzeżenia do prywatyzacji lokali komunalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nierzetelne działania, błędna interpretacja przepisów i nieprawidłowa organizacja pracy - to główne przyczyny, dla których prywatyzacja lokali komunalnych jest przeprowadzana niezgodnie z obowiązującymi przepisami - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. I zwróciła uwagę, że lokale komunalne są wciąż prywatyzowane bez przetargu.

07.02.2023

MEiN przekaże dodatkowe 12 mln zł na zakup dostępu do czasopism naukowych

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przyzna dodatkowe środki na zakup dostępu do czasopism naukowych - ma to na celu zapewnienie naukowcom dostępu do elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To także odpowiedź na głos środowiska naukowego, które zgłosiło postulat utrzymania dostępu do czasopism „Nature” i „Science”.

07.02.2023

Przepisy o kodeksowej pracy zdalnej zostały opublikowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną i możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 21 lutego 2023 roku, a przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.

07.02.2023

Kontrowersyjne normy w ustawie deregulacyjnej dotyczące miejsc parkingowych

Rynek i konsument Nieruchomości

Uchwaloną przez sejm tzw. ustawą deregulacyjną mają zająć się senackie komisje Budżetu i Gospodarki Narodowej. Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że może mieć ona negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce z uwagi na wyśrubowane normy dotyczące współczynnika parkingowego.

07.02.2023

Dostęp obywateli do ich dokumentacji osobowo-płacowej trzeba chronić - interwencja RPO

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości - alarmuje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swojej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładu.

07.02.2023

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.

07.02.2023

Prewencyjna kontrola trzeźwości musi być w firmie uregulowana

Prawo pracy

Wprowadzone do Kodeksu pracy przepisy o możliwości dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu wprost umożliwiły ustalenie wewnętrznych zasad sprawdzania wyrywkowego pracowników pod kątem alkoholu i podobnie działających substancji. Jeżeli pracodawca zasad takich nie wprowadzi, nie będzie mógł przeprowadzać takich kontroli.

07.02.2023

Szkoła nie może ignorować nielegalnych zachowań ucznia

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Uczniowie zniszczyli toalety, zakładają w internecie grupy, na których wymieniają się niewybrednymi komentarzami o kolegach, poszarpali się pod szkołą - skarżą się rodzice na wywiadówkach. Bywa, że tego rodzaju czyny wypełniają znamiona wykroczeń lub nawet przestępstw, zatem kwalifikują do zgłoszenia organom ścigania. Chyba, że dyrektor skorzysta z przyznanych mu we wrześniu uprawnień.

07.02.2023

Za śmieci znowu drożej? Rozporządzenie o MBP stawia pod ścianą branżę odpadową

Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Mission impossible - tak można określić wymogi nowego rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przekształcaniu nałożone na instalacje przerabiające takie resztki. W myśl już  obowiązujących regulacji, bardzo wiele, jeśli nie większość zajmujących się tym zakładów powinno już zostać zamkniętych. Możliwy jest też wzrost kosztów funkcjonowania instalacji, a w konsekwencji wzrost opłat dla mieszkańców.

07.02.2023

Zaporowe opłaty nie zachęcą konsumentów do postępowań grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Projektowana nowelizacja ma ułatwiać konsumentom inicjowanie pozwów zbiorowych. Jednak z powodu proponowanej bardzo wysokiej opłaty wstępnej - do 5 procent wartości dochodzonego roszczenia - nowe przepisy nie tylko nie przełożą się na wzrost popularności takich powództw, ale wręcz je ograniczą i doprowadzą do powstania nieuzasadnionych różnic w zakresie opłat sądowych.

07.02.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski