300 tys. zł za niesłuszny areszt sędziego

300 tys. zł zadośćuczynienia wypłaci skarb państwa sędzi Grażynie Zielińskiej z Suwałk, by wynagrodzić jej krzywdy, jakich doznała z powodu niesłusznego zatrzymania i aresztowania pod zarzutem...

10.11.2011

Court Watch krytycznie o rozprawach sądowych

Publiczność w sali rozpraw jest jak lustro, w którym może przejrzeć się sąd - przekonuje Fundacja Court Watch Polska, która przeprowadziła monitoring sądów. Wynika z niego m.in. że duża część rozpraw...

10.11.2011

Światowe kancelarie bronią interesów Skarbu Pastwa

Rynek

Prokuratoria Generalna częściej korzysta z renomowanych prawników. Chodzi o arbitraże z zagranicznymi inwestorami o wielkie pieniądze. W tych sprawach prestiż pełnomocnika wzmacnia argumenty. - W...

10.11.2011

Niebieska karta może prowadzić do nadużyć

Każdy z ponad 600 tys. nauczycieli, który uzna, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy, może założyć tzw. niebieską kartę (NK). Eksperci ostrzegają, że nowe prawo może doprowadzić do nadużyć....

10.11.2011

Niesłuszne pomówienie w Ministerstwie Finansów

Informowanie o nieprawidłowościach w resorcie w piśmie odwołującym się od konkursu na stanowisko dyrektora departamentu wykracza poza zwykłą procedurę obiegu dokumentów stwierdził Sąd Apelacyjny....

10.11.2011

Zawody prawnicze szukają modelu etycznego

Prawnicy

Instytut Etyki Prawniczej zorganizował we wtorek na UW konferencję na temat reformy i przemian sądownictwa i zawodów prawniczych. Przedstawiciele nauki i praktycy wskazywali na koniczność...

09.11.2011

Czy nieprawdziwa informacja wpływa na postępowanie?

Samorząd terytorialny

Z nieprawdziwą informacją mamy do czynienia w przypadku, gdy okoliczności faktyczne, do których się ona odnosi, nie mogą być przedmiotem wykładni lub interpretacji, zaś art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy -...

09.11.2011

Stawka podatku VAT dla czynności wykonywanych przez powiaty

Samorząd terytorialny

Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 24245, wyjaśnił, że wprowadzenie 0% stawki podatku od towarów i usług dla czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez...

09.11.2011

Jak gmina określi wymagania wobec przedsiębiorcy?

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Ochrony Środowiska przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia...

09.11.2011

Ustawa śmieciowa - ważne terminy

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Środowiska opublikowało zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

09.11.2011

Gdańsk: Mapa hałasu i mapa porządku nagrodzone

Dwie aplikacje internetowe - Mapa Hałasu Wydziału Środowiska i Mapa Porządku Wydziału Gospodarki Komunalnej zostały wysoko ocenione podczas odbywających się w Gdańsku targów Technicon Innowacje. Mapę...

09.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski