KIMSF proponuje doprecyzowanie MSR 12

25 marca odbyło się comiesięczne spotkanie Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF ang. IFRIC). Podsumowanie dyskusji, jaka się odbyła podczas tego spotkania...

10.04.2014

Woj. śląskie konsultuje plan transportu zbiorowego

Samorząd terytorialny

Projekt regionalnego planu transportowego konsultuje samorząd woj. śląskiego. To dokument, który stanie się podstawą dla działania w najbliższych latach publicznego transportu zbiorowego na poziomie...

10.04.2014

Polska akceptuje zmiany przyspieszające pracę ETPC

Polska podpisała protokół nr 15 zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która wprowadza on zmiany dotyczące toku postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw...

10.04.2014

RPP pozostawiła bez zmian stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie, podtrzymując swoją ocenę, że nie powinny się one zmieniać co najmniej do końca...

10.04.2014

Klauzula wykonalności w formie pieczęci

Od 10 kwietnia 2014 r. nadawanie klauzul wykonalności orzeczeniom sądu lub referendarza sądowego oraz ugodom zawartym przed sądem następować będzie bez spisywania odrębnej sentencji, a jedynie...

09.04.2014