MEN ogłosiło cele i kierunki polityki oświatowej państwa

Zarządzanie oświatą

Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Będą to: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19

12.07.2021

DWF wzmacnia praktykę Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu w Polsce

Rynek

W lipcu do zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu DWF (Poland) dołączył na stanowisko counsela Łukasz Gorek. Adwokat specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, budowlanego i cywilnego, koncentrując się na wieloaspektowym doradztwie w ramach realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

12.07.2021

Studenci potrzebują dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna

Studenci, zwłaszcza w czasie pandemii potrzebują pomocy psychologicznej. Jak podaje Parlament Studentów RP - tym roku, od 25 marca do 31 maja na konsultacje organizowane przez PSRP zapisało się 250 osób, a dodatkowe 140 wpisało się na listę rezerwową. Z kolei na cykl psychoterapii w tym okresie skierowano 58 osób.

12.07.2021

RDS nie porozumiała się w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

12.07.2021

Samorządy chcą wyższej rekompensaty za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski negatywne ocenia założenia zaproponowanego projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Postuluje aby dotyczyła całego roku, objęła odsetki oraz nie wliczała się do dochodów gmin.

12.07.2021

RPO: Lex TVN narusza prawa obywateli i godzi w gospodarcze interesy Polski

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Zmiana „reguł gry” dla nadawców w jej trakcie to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały - twierdzi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Uważa on również, że projekt Prawa i Sprawiedliwości uderzający w TVN narusza konstytucyjne wolności, m.in. mediów oraz słowa.

12.07.2021

DLA Piper doradcą banków inwestycyjnych w IPO platformy Shoper

Rynek

Kancelaria DLA Piper doradzała bankom inwestycyjnym (Biuro Maklerskie PKO BP, mBank oraz WOOD & Co.) w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Shoper S.A. („Shoper”). Chodzi o właściciela najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service).

12.07.2021

Prawo wpływa na powstawanie zobowiązań podatkowych

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy

Przepisy prawa podatkowego wymieniają dwa sposoby powstawania zobowiązania podatkowego. Pierwszym są zobowiązania powstające z mocy samego prawa, natomiast innym jest ich powstanie w drodze decyzji organu podatkowego. Istota stosunku zobowiązaniowego sprowadza się do tego, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

12.07.2021

Praca zdalna po pandemii – pracodawca powinien zweryfikować warunki jej wykonywania

Prawo pracy BHP

Dwóch na trzech pracowników przewiduje, że będzie częściej pracować zdalnie, nawet gdy pandemia się skończy - wynika z raportu Deloitte „The voice of the European workforce 2020”. Zdaniem ekspertów, takie podejście przekłada się na szereg korzyści dla pracodawców, jak chociażby niższe koszty powierzchni czy utrzymania biura.

12.07.2021

Pod naciskiem UOKiK Polmlek zmienia umowy z dostawcami mleka

Rynek i konsument

Wzorce umowne stosowane przez Polmlek były niekorzystne dla dostawców mleka. Po interwencji prezesa UOKiK spółka zmienia warunki współpracy z każdym z nich. W trakcie procesu dostosowywania umów przedsiębiorca nie będzie egzekwował postanowień umownych kwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

12.07.2021

Unikanie podwójnego opodatkowania w transakcjach z Gruzją według nowych zasad

Rachunkowość Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

7 lipca w Tbilisi Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Jak tłumaczy resort finansów, to efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego.

12.07.2021

Zarejestrowano 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku

BHP Koronawirus

W różnych formach wypoczynku bierze udział 519 263 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 270 800, a za granicą - 15 441 - zatwierdzono 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Łącznie w letnim wypoczynku będzie uczestniczyło 805 504 dzieci i młodzieży.

12.07.2021

Konkurs dla liderów zmian w ochronie zdrowia trwa! Zapraszamy do udziału

Opieka zdrowotna

Placówki medyczne, zarówno szpitale jak i przychodnie, mogą wziąć udział w konkursie "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia". Kapituła wybierze tych, którzy najlepiej zarządzają bezpieczeństwem pacjenta, skutecznością, jakością, procesami, personelem, ale nie tylko. W tym roku także nagrodzona zostanie najlepsza przychodnia zorientowana na jakość.

12.07.2021

Na budżecie NFZ w 2022 roku zyskają uzdrowiska. Kolejki do specjalistów będą nadal

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

W 2022 roku wzrosną nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie uzdrowiskowe, szpitalne, opiekę długoterminową, bezpłatne leki dla osób 75 plus. Natomiast praktycznie nie zwiększą się wydatki na porady specjalistów. W efekcie uwolnienie limitów na ich usługi nie skróci kolejek.

12.07.2021

MS rozważa zmiany w zasadach e-doręczeń

Wymiar sprawiedliwości

Planowane jest, by pisma doręczane za pośrednictwem portalu informacyjnego były przed ich zamieszczeniem scalane do jednego pliku. W praktyce pisma sądowe - wraz z pismem przewodnim - mają być właśnie w ten sposób udostępniane w portalu informacyjnym sądu. Zapoznanie się z takim plikiem będzie wywoływało skutki procesowe - wynika z informacji przekazanej Prawo.pl.

12.07.2021

Nie tak łatwo jest odwołać wójta czy radę gminy

Samorząd terytorialny Ordynacja

Od początku bieżącej kadencji organów gmin do 4 lipca 2021 r. odbyły się 44 referenda w sprawie odwołania wójta burmistrza, prezydenta miasta oraz rady gminy (miasta) bądź obydwu organów gmin. Tylko 6 z nich było ważnych i zakończyło się odwołaniem organu. To niecałe 14 procent. Reszta inicjatyw było nieważnych z powodu zbyt małej w stosunku do wymaganej frekwencji.

12.07.2021

Gminy wywiozą śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, firmy stracą

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Prywatne firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych biją na alarm. W czwartek Sejm uchwalił niekorzystny dla nich przepis. Dzięki niemu biurowce, zakłady usługowe czy sklepy zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Wystarczy, że w dnu wejścia ustawy w życie miały podjętą uchwałę w tej sprawie. Prywatne firmy boją się, że zostaną na lodzie.

12.07.2021

Sądy mogą kontrolować wszczynanie postępowań karnych skarbowych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Znamy już uzasadnienie do uchwały NSA dotyczącej wszczynania postępowań tuż przed upływem terminu przedawnienia. Stanowisko NSA ma szanse przyczynić się do zakończenia trwającego od wielu lat sporu o zakres kognicji sądów administracyjnych w sprawach, w których wydłużenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nastąpiło na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

12.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski