Gminy będą składać sprawozdania z gospodarki nieczystościami ciekłymi

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Od początku stycznia 2023 roku na gminy zostanie nałożony nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi. Choć pierwsze sprawozdanie złożą dopiero w 2024 roku, to już powinny gromadzić dane i rozpocząć kontrolę posesji. Problem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków, które były do tej pory poza zainteresowaniem gmin.

30.12.2022

Personel niemedyczny - nieprecyzyjne zasady przyznawania podwyżek

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Pracownicy niemedyczni podmiotów leczniczych, np. zaopatrzenia, referenci, obsługa techniczna, informatycy powinni otrzymać podwyżki, choć tzw. ustawa podwyżkowa nie precyzuje zasad ich przyznawania oraz terminu wypłaty. Związkowcy zaznaczają, że wzrost wynagrodzeń wśród pracowników niemedycznych jest poniżej spodziewanej wartości, wynikającej ze średniej wzrostu płac.

30.12.2022

Orzecznictwo - kogo sądy karały, kogo uniewinniały, co wyjaśniły w 2022 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem konstytucyjnym - stwierdziła Izba Karna SN. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka krytycznie ocenił traktowanie sędziów przez rząd i sądownictwo dyscyplinarne. Powoli wykuwa się też polskie oraz unijne orzecznictwo frankowe. W krajowych i europejskich sądach zapadło w tym roku wiele ważnych wyroków. Dotyczących praworządności, ale też istotnych spraw społecznych i gospodarczych.

30.12.2022

Praca lub dyżur w sylwestrową noc - czy pracownicy mogą liczyć na ekstra wynagrodzenie?

Prawo pracy

Wprost na tak postanowione pytanie należy odpowiedzieć – nie. Przepisy powszechnie nie przewidują dodatkowej gratyfikacji za realizowanie obowiązków w takich, szczególnych terminach. Ewentualne ekstra świadczenia wynikać z przepisów wewnętrznych, uzgodnień umownych lub – najczęściej – z decyzji pracodawcy o przyznaniu np. nagrody.

30.12.2022

Cyfrowo wykluczeni chcą tradycyjnie rozliczać się z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Od 1 stycznia 2023 r. właściciele małych firm i osoby samozatrudnione, które same płacą składki, muszą korzystać z profilu informacyjnego ZUS. Tymczasem z powodu wieku i braku umiejętności cyfrowych niektórzy skarżą się na obowiązek składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie drogą elektroniczną. Według RPO w takich sytuacjach powinien być dopuszczony dotychczasowy sposób rozliczania.

30.12.2022

Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej może zwiększyć w firmach presję płacową

Domowe finanse Prawo pracy Finanse

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca. W porównaniu do roku 2022 płaca minimalna wzrośnie łącznie o 590 zł, a stawka godzinowa – o 3,80 zł. Zdaniem prawników, pracodawcy powinni nie tylko przygotować firmowe budżety na tę podwyżkę, ale i dokonać przeglądu siatki płac, by pozostali pracownicy nie czuli się niedocenieni.

30.12.2022

TSUE orzeknie, czy komornik może sprzedać bazę danych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w postępowaniu egzekucyjnym można sprzedać bazę danych po to, by z uzyskanej kwoty zaspokoić wierzyciela. Haczykiem jest to, że sprzedaż ma się odbyć bez uzyskiwania zgody osób wpisanych do tej bazy. To pierwsze opublikowane pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd, dotyczące interpretacji przepisów RODO.

30.12.2022

Allegro zapłaci 210 mln zł za faworyzowanie swojego sklepu i zakazane klauzule

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Spółka Allegro w niedozwolony sposób wykorzystywała pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl, a także bezprawnie przyznała sobie możliwość zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których nałożył na firmę łącznie ponad 210 mln zł kar. Allegro nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada odwołanie.

29.12.2022

Podlasie: Koniec zakazu zbliżania się do granicy z Białorusią

Administracja publiczna

Obowiązujący od 1 lipca br. w województwie podlaskim zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii polsko-białoruskiej granicy nie będzie przedłużony po zakończeniu tego roku. Tak zdecydował wojewoda podlaski, który nie wyda nowego rozporządzenia w tej sprawie. Na podstawie poprzedniego rozporządzenia zakaz obowiązuje do końca grudnia.

29.12.2022

Na mapie Polski przybędzie 15 nowych miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Miękinia, Jeżów, Dąbrowice, Rozprza, Ujazd, Książ Wielki, Czarny Dunajec, Latowicz, Bodzanów, Jastrząb, Jadów, Włodowice, Łopuszno, Piekoszów i Miasteczko Krajeńskie. Wszystkie te miejscowości staną się miastami od 1 stycznia 2023 roku. W czwartek premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich nowym 15 burmistrzom.

29.12.2022

NIK krytycznie o Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji

Administracja publiczna Compliance Służba cywilna

W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 nie zrealizowano kluczowych działań, m.in. nie uchwalono ustawy o jawności życia publicznego oraz nie wdrożono modelu dotyczącego oświadczeń majątkowych ze względu na nie przyjęcie ustawy Prawo antykorupcyjne. Opóźnienia i braki we wdrażaniu programu mają wpływu na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej jeżeli chodzi o zagrożenie korupcją – ocenia NIK.

29.12.2022

Pacjent uciekający ze szpitala może być poszukiwany przez policję

Pacjent

Pacjent ma prawo opuścić szpital. Jednocześnie jednak szpital i pracujący w nim medycy są w pewnym zakresie za stan pacjenta odpowiedzialni. Dlatego pacjent, który na przykład opuszcza szpitalny oddział ratunkowy (SOR) bez wypisu, musi liczyć się z tym, że personel zawiadomi policję.

29.12.2022

Kolizja egzaminów dla prawników w 2023 r. - zmiany nie będzie

Prawnicy Strefa aplikanta

Na 2023 r. w tym samym terminie zaplanowano konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską oraz egzamin adwokacki i radcowski, co może oznaczać, że niektóre osoby stracą rok lub też całkowicie utracą możliwość kształcenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie wiek kandydatów jest ograniczony. RPO wystąpił o zmianę terminu egzaminu na aplikację uzupełniającą sędziowską, ale minister odmówił.

29.12.2022

Częstotliwość pomiarów natężenia oświetlenia określa pracodawca

BHP

Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Przepisy nie określają częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Decyzję w tym zakresie musi podjąć pracodawca, który powinien mieć na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

29.12.2022

Kto korzystał z ulg podatkowych, a kto odliczał składkę zdrowotną - dane z PIT za 2021 opublikowane

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.

29.12.2022

Świat HR 2022 - podsumowanie Grupy Pracuj

Rynek Prawo pracy

Rok 2022 powoli odchodzi do historii. Nie zabrakło w nim ciekawych, nowych zjawisk na rynku pracy oraz kontynuacji trendów z ostatnich lat. Dużemu zapotrzebowaniu na pracowników i pozytywnym tendencjom towarzyszyły duże wyzwania, związane m.in. z inflacją czy wojną w Ukrainie – podsumowują mijający rok eksperci Pracuj.pl.

29.12.2022

Regulamin SN zaplątał już trudne relacje i zarządzanie sprawami

Wymiar sprawiedliwości

Wiele zamieszania spowodował nowy regulamin Sądu Najwyższego zatwierdzony przez Prezydenta. Zdaniem sędziów musiał go tworzyć ktoś, kto nie miał prawie żadnej wiedzy o tym, jak zorganizowany jest i powinien być sąd pełniący w strukturze wymiaru sprawiedliwości takie funkcje jak Sąd Najwyższy. Dużą wagę przywiązuje się teraz do składów sędziowskich ze szkodą dla szybkiego rozpoznawania spraw.

29.12.2022

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu przez część roku

Prawo pracy

Zakończenie lub podjęcie zatrudnienia w trakcie roku skutkuje koniecznością proporcjonalnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego, ale nie dotyczy to pracowników w ich pierwszym roku pracy na podstawie stosunku pracy w życiu. W praktyce niesie to za sobą różne problemy i niedogodności, często także większe „obciążenie” obowiązkiem rozliczenia urlopu pracodawcy wcześniejszego niż tego, z którym kolejno w roku pracownik zawiera umowę.

29.12.2022