"Rozstrzygnięcia" TK mogą już być publikowane

W środę 23 maja weszła w życie nowelizacja przewidująca ogłoszenie trzech niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. Nowa ustawa nazywa je...

23.05.2018

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki

Leki poda uczniom pielęgniarka, co przesądzi zapis regulujący opiekę medyczną w szkołach. O większe zaangażowanie nauczycieli w opiekę nad uczniem przewlekle chorym apelowały organizacje zrzeszające...

23.05.2018

Weszła w życie nowelizacja ważna dla sędziów

Dzisiaj, tj. 23 maja weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy...

23.05.2018

Pracodawcy wciąż nie są gotowi na RODO

RODO zaczyna obowiązywać w najbliższy piątek, ale związane z nim zmiany w kodeksie pracy muszą poczekać. 25 maja do kodeksu trafią tylko 2, dotyczące monitoringu. O tym, co to oznacza dla pracodawców...

23.05.2018

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w środę do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbyły się również matury z języka...

23.05.2018

SA: ubezpieczyciel pokrywa nawet hipotetyczne koszty

Małe i średnie firmy

Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, kto zajmował się ofiarą wypadku. Sąd wyliczył, że za 1028 godzin opieki krewnych należy się 9766 zł, a rzeczywiście...

23.05.2018

Prawie wszystko gotowe do stosowania RODO

Jesteśmy dobrze przygotowani do stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych - twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji. To samo mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chociaż narzeka, że...

23.05.2018

Kto wysadza wójta z siodła

Samorząd terytorialny

Rywale wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to często byli radni gminy lub powiatu, czasem są to powracający posłowie, zdarzają się niedoszli włodarze lub przedsiębiorcy lokalni. Naukowcy z UW i...

22.05.2018

Mosty plus: Wsparcie dla samorządów na budowę mostów

Samorząd terytorialny

W programie Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Program przewiduje wsparcie z Ministerstwa...

22.05.2018

Warszawa dołoży 30 mln zł do podwyżek nauczycieli

Aż 60 mln zł wynosi koszt podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w Warszawie, środki z subwencji pokrywają połowę tego wydatku, dlatego władze Warszawy zdecydowały o przesunięciu na ten cel 30 mln zł z...

22.05.2018