Dane GUS potwierdzają chwilową stabilizację na rynku pracy

Prawo pracy

GUS podał, że w październiku 2018 roku stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie, jak we wrześniu - 5,7 proc. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami MRPiPS. Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, w kolejnych miesiącach możliwy jest sezonowy wzrost bezrobocia.

27.11.2018

RPO: TK powinien umorzyć skargę w sprawie pytań prejudycjalnych

Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niedopuszczalności pytań polskich sądów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach sądownictwa byłoby nie do pogodzenia z art. 9 Konstytucji stanowiącym, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i wnioskuje umorzenie sprawy.

27.11.2018

Gdańsk: Rada wydziału protestuje przeciwko zmianom w sądach, dziekan podaje się do dymisji

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego - pisze w uchwale Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po jej podjęciu do dymisji podał się dziekan prof. dr hab. Jakub Stelina.

27.11.2018

Fiskus wycofał się ze sporu o zwolnienie z PIT

PIT

Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie liczyły termin nabycia nieruchomości po zawarciu umowy rozszerzającej wspólność majątkową. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Fiskus wycofał złożoną skargę i uznał rację podatnika.

27.11.2018

Raport FOR: Prokuratura urządzona pod potrzeby polityków

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Wymiana niemal całej kadry kierowniczej i obsadzanie kluczowych stanowisk członkami związanego z partią rządzącą stowarzyszenia, a także ogromna władza prokuratora generalnego w zakresie zmian personalnych oraz innych form nagradzania i karania prokuratorów, to zasadnicze cechy systemu tworzonego w prokuraturze od 2016 r. - uważają eksperci FOR. I stwierdzają, że jest to bardzo niebezpieczne dla praworządności.

27.11.2018

Znamy harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2019 rok

Małe i średnie firmy Finanse

Ponad 800 mln złotych czeka w 2019 roku na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować we wschodniej Polsce. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność jak i dla początkujących - start-upów.

27.11.2018

"Iustitia" apeluje o wstrzymanie konkursów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Procedury konkursowe i nominacje dotyczące wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych powinny być wstrzymane do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne dotyczące legalności Krajowej Rady Sądownictwa - uważa Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

27.11.2018

NIK: Widać poprawę jakości samorządowych dróg

Finanse publiczne

W ciągu pięciu lat Polska awansowała o 50 miejsc w rankingu jakości dróg, przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. NIK chwali samorządy za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych oraz wykorzystanie dostępnych funduszy, bo drogami powiatowym i gminnymi jeździ się coraz lepiej.

27.11.2018

Minister wyjaśni, czy można przechowywać CV kandydatów

Prawo pracy RODO

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców resort cyfryzacji wyda objaśnienie w sprawie przechowywania CV. Minister Marek Zagórski zaznacza, że nie będzie korzystał masowo z nowej instytucji. Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie ma on podstaw do wyjaśniania RODO.

27.11.2018

Cztery lekcje także na zlecenie - umowy cywilne wracają do szkół

Kadry w oświacie

Szkoła będzie mogła zatrudnić niektórych nauczycieli na umowy cywilnoprawne. Taka możliwość wróci po zaledwie kilku miesiącach obowiązywania zakazu zawierania tego rodzaju umów z pedagogami. Ma dotyczyć nauczycieli prowadzących po kilka lekcji.

27.11.2018

Wyrok SN dotyczący sprawców katastrofy hali MTK 29 listopada

Prawo karne Budownictwo

Sąd Najwyższy ogłosi 29 listopada br. wyrok w sprawie pięciu mężczyzn odpowiedzialnych za przyczynienie się do katastrofy katowickiej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r., w której zginęło 65 osób, a 26 odniosło bardzo poważne rany.

27.11.2018

Polska ma problem z wyrokami ETPC - niektórych nie wykonuje latami

Wymiar sprawiedliwości

W ostatnich 25 latach Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał ponad tysiąc wyroków dotyczących Polski, a w ponad 900 stwierdził naruszenie Konwencji Praw Człowieka - wynika z raportu HFPC. Polska nie ma problemów w płaceniu zadośćuczynień - robi to w terminie, zdecydowanie gorzej jest z kwestiami legislacyjnymi, zmiany wprowadza często latami - dodają autorzy opracowania.

27.11.2018

Zamiast z e-zwolnieniem pacjent może odejść z kwitkiem

Opieka zdrowotna

Przedstawiciele największych organizacji lekarskich wezwali rząd do wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień. Jednocześnie postanowili, że jeśli nie będzie reakcji, po 1 grudnia br. lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy pacjentów na specjalnych drukach opracowanych przez siebie.

27.11.2018

Mediacje – sztuka dobrych pertraktacji przydatna także przy rozwodzie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W sytuacji rozwodu nie ma trwalszego i lepiej funkcjonującego rozwiązania niż wypracowane wspólnie porozumienie. Sprzyjający temu proces mediacji można rozpocząć w dowolnym momencie i nigdy nie jest on stratą czasu - twierdzi Katarzyna Stryjek, z Zespołu Mediatorów w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni.

27.11.2018

Rząd chce "skodyfikować" kuchnię polską

Prawo gospodarcze

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zamierza, wspólnie z miłośnikami kuchni polskiej, opracować „Kanon kuchni polskiej”/„Polskie dziedzictwo kulinarne”. - Chodzi o skodyfikowanie i określenie cech kuchni polskiej - deklaruje resort.

27.11.2018

RODOporadnik dla sektora nowych technologii

Nowe technologie RODO

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji przygotowała kolejny poradnik. Dokument został wypracowany przez Zespół ds. FinTech. Eksperci podkreślają, że można w nim znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania.

26.11.2018

Gorzów: Nie będzie opiniowania kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zdecydowało o wstrzymaniu się od opiniowania kandydatów na stanowiska sędziego sądów rejonowych do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz NSA.

26.11.2018

Już 655 asystentów medycznych wypisuje zwolnienia lekarskie

Zawody medyczne

Od miesiąca zwolnienia lekarskie wypisywać mogą nie tylko lekarze, ale i upoważnieni przez nich asystenci medyczni, wpisani do specjalnego rejestru. Złożono już ponad 1000 wniosków o taki wpis, a 655 z nich przeszło pozytywnie weryfikację.

26.11.2018