Przeanalizowali to - na podstawie swojej praktyki - notariusze z Izby Notarialnej w Poznaniu. Jak wskazują, zakres sporządzanych obecnie dokumentów notarialnych dotyczy nie tylko ostatniej woli, ale też pełnomocnictw związanych z zarządzaniem firmą czy załatwianiem urzędowych spraw w czasie choroby lub kwarantanny. 

Czytaj: Koronawirus zatapia notariuszy, kołem ratunkowym - akty online>>

Zdecydowanie mniej spraw gospodarczych

Notariusze wskazują, że ograniczenia związane z epidemią doprowadziły do znacznego zmniejszenia liczby spraw z udziałem podmiotów obrotu gospodarczego, co ma to również zły wpływ na sytuację wielu notariuszy. Równocześnie jednak kierowanych jest do nich wiele pytań np. o kwestie dotyczące zarządzania firmą w sytuacji, gdy właściciel objęty zostanie kwarantanną i nie będzie mógł załatwiać bieżących spraw operacyjnych, związanych funkcjonowaniem biznesu. 

- Sformalizowaniem pełnomocnictwa do zarządzania przedsiębiorstwem zainteresowani są właściciele małych firm, często w temacie przekazania majątku, ale dziś w niepewnej sytuacji epidemicznej zapewnienia ciągłości funkcjonowania, dostępu do rachunku czy reprezentowania firmy m.in. przed bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em czy innymi instytucjami – mówi notariusz Maria Magdalena Naskręcka. 

 

I dodaje, że taki dokument podpisywany przez mocodawcę można uzyskać u notariusza szybko, potrzebne są jedynie dane pełnomocnika. Można w nim też przewidzieć określony zakres działań, takich jak np. pobieranie pieniędzy z konta, spłaty rat czy zaciągania określonych zobowiązań. 

Pełnomocnik od określonych zadań

Z praktyki notariuszy wynika, że przedsiębiorcy preferują konkretną listę czynności, które mogą być realizowane przez pełnomocnika. Upoważniają zazwyczaj małżonka, ale i zaufanego pracownika.   

- W takich sytuacjach zresztą sugerujemy wskazanie spraw, w których pełnomocnik będzie reprezentował mocodawcę i na jaki czas. Te upoważnienia dotyczą konkretnych czynności, ale mogą być także bardzo szerokie – podkreślają Naskręcka.  Taki dokument, podpisany przed notariuszem jest respektowany przez urzędy czy bank.  

Czytaj: Kancelarie notarialne zamykają się z powodu koronawirusa>>

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość sporządzenia pełnomocnictwa zwykłego - do codziennego działania i bez konieczności aktu notarialnego, ale też pełnomocnictwa do ważniejszych spraw - podpisanego przed notariuszem albo pełnomocnictwo objęte aktem notarialnym, który konieczny jest przy najważniejszych czynnościach w sferze majątkowej, czy obrotu gospodarczego przykład sprzedaż albo obciążenia nieruchomości, a także kluczowe działania w przedsiębiorstwie, czy spółce. 

W dobie COVID-19 stawiamy na rodzinę

Kolejnym obszarem zainteresowań klientów notariuszy są kwestie związane ze sprawami spadkowymi. 

- Zaobserwowaliśmy zwiększenie aktywności obywateli w sferze związanej z prowadzeniem małych rodzinnych przedsiębiorstw oraz w sferze rodzinnej i związków nieformalnych, głównie ze względu na obawy o zdrowie i życie – mówi dr Andrzej Rataj, prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu.

Notariusze przyznają, że testament przez większość klientów nie jest obecnie traktowany jako ostatnia wola, ale dokument zabezpieczający bliskich. Mają też świadomość, że można go wielokrotnie zmieniać. 

 


- Zabezpieczenie interesów potomków jest ważnym czynnikiem przygotowania testamentu dla osób będących w skomplikowanych relacjach małżeńskich. Trzeba też pamiętać, że w polskim systemie prawnym w niesformalizowanym związku partner przy dziedziczeniu musi zapłacić wysoki podatek spadkowy - mówi notariusz Naskręcka.  

Jednym ze sposobów zabezpieczenia partnera albo partnerki - jak przypominają notariusze - jest notarialna umowa o opiekę,  pomagającą m.in. w dziedziczeniu na określonych warunkach i w określonym zakresie mieszkania bądź domu. Z takich możliwości klienci notariuszy korzystają coraz częściej.