Radcy prawni przeciw mowie nienawiści

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zaapelowało do wszystkich samorządów prawniczych, przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli świeckich i duchownych o wspólne działania edukacyjne celem propagowania tolerancji i poszanowania praw człowieka.

22.01.2019

Od marca mają wzrosnąć wyceny za diagnostykę medyczną 

Zawody medyczne

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zapowiedział, że od marca zostaną zwiększone wyceny procedur medycznych realizowanych przez diagnostów. Nie wskazał kwot, o jakie wzrosną wyceny, ani procentowego wzrostu. Wyjaśnił, że szczegóły przygotuje i przedstawi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

22.01.2019

Organy podatkowe nie mogą pytać świadków o karalność

Ordynacja Wymiar sprawiedliwości

Osoby przesłuchiwane przez urzędników w charakterze świadka w postępowaniu podatkowym są pytane m.in. o to, czy były skazane za składanie fałszywych zeznań. Zdaniem ekspertów to pytanie, które ma podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Tymczasem fiskus nie ma prawa pytać o dane wrażliwe.

22.01.2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów kosztują najwięcej

Środowisko Finanse samorządów

Wciąż rosnące koszty zagospodarowania śmieci to następstwo m.in. drogich instalacji przetwarzających czy wzrostu cen energii, paliw i płac. Kosztuje wypełnianie przepisów przeciwdziałających pożarom wysypisk i większe tzw. opłaty marszałkowskie. Do drastycznych podwyżek dołączyli się radni, którzy czasem obniżali je wcześniej „lekką ręką”. Mimo że gminy mają bardzo małe pole manewru, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów, szukają oszczędności

22.01.2019

Pracodawcy dostaną nowe wytyczne w sprawie RODO w rekrutacji

Prawo pracy HR RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych chciał pomóc pracodawcom i rekruterom w stosowaniu RODO w rekrutacji i zatrudnieniu. W październiku 2018 roku opublikował poradnik, który skrytykowali prawnicy. Teraz z pomocą pracodawcom przychodzi Ministerstwo Cyfryzacji i wydaje wiążące objaśniania prawne w sprawie przechowywania CV po rekrutacji.

22.01.2019

Waloryzacja kontraktów - resort infrastruktury poszedł na niewielkie ustępstwa

Zamówienia publiczne Budownictwo

W zamówieniach ogłaszanych przez GDDKiA oraz PKP PLK maksymalna wysokość waloryzacji wyniesie 5 proc. – to główne założenie klauzul waloryzacyjnych, z którego strona rządowa się nie wycofa. Branży budowlanej udało się porozumieć w kwestiach dotyczących podwykonawców, a także technicznych aspektów rozliczeń.

22.01.2019

RPO: niesłuszny zarzut też wymaga odszkodowania

Prawo karne

Kodeks postępowania karnego powinien dawać możliwość ubiegania się o odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów czy oskarżenie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie zmian w tym zakresie.

22.01.2019

Sędziowskie forum przeciwko dyscyplinarkom za udział w protestach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego zastępcy wszczynali wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów postępowania by zebrać informacje mające służyć znalezieniu jakichkolwiek uchybień w ich zachowaniu, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów - ocenia Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów.

21.01.2019

We wtorek rząd przyjmie projekt o emeryturach dla matek czwórki dzieci

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Rada Ministrów zaplanowała na wtorek przyjęcie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, które zwane jest emeryturą dla matek lub programem mama 4 plus. Chodzi o wyrównanie do najniższej emerytury dla kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a nie wypracowały wymaganego stażu pracy.

21.01.2019

Energetyka całkiem rozproszona

Środowisko

Niespójne prawo powoduje, że nie wiadomo kto i jak miałby realizować zadania związane z bezpieczeństwem energetycznym obywateli na poziomie lokalnym. A do tego obowiązujące obecnie w Polsce przepisy zawierają 173 definicje dotyczące energetyki.

21.01.2019

Eksperci z PAN sugerują zmiany w prawie wykroczeń

Prawo karne

Ograniczyć liczbę czynów zagrożonych karą aresztu, ale nie wprowadzać kategorii znikomej szkodliwości społecznej czynu jako negatywnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie - takie m.in. postulaty zgłosili uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

21.01.2019

Ochraniająca gdański finał WOŚP agencja straci koncesję

Prawo gospodarcze

Agencja Ochrony "Tajfun" nie prowadziła dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, m.in. w zakresie wykazu pracowników ochrony, rejestru zawartych umów oraz ksiąg ich realizacji. Nie wystawiała też legitymacji zatrudnionym pracownikom ochrony. Dlatego straci koncesję.

21.01.2019

RPO: Więzienia to nie miejsca dla osób chorych psychicznie

Wymiar sprawiedliwości

Sądy penitencjarne powinny w przypadku skazanych, u których ujawni się choroba psychiczna, orzekać przerwę w odbywaniu kary i kierować na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Uniemożliwia to jednak luka prawna, nie ma wskazanych placówek, do których takie osoby mogłyby trafić - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich

21.01.2019

RPO: prawa dzieci z zaburzeniami psychicznymi nadal łamane

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.

21.01.2019