Piątek bogaty w wydarzenia o RODO

W piątek 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tego dnia Ministerstwi Cyfryzacji zaprasza na dzień otwarty, a Uniwersytet Kardyanała Stefana Wyszyńskiego na...

23.05.2018

Co biznes może zyskać na RODO?

Małe i średnie firmy

W ogólnym poruszeniu wokół RODO mówi się głównie o nowych obowiązkach i karach. Zapomina się przy tym, że nowe przepisy mogą przynieść szereg korzyści nie tylko osobom fizycznym, ale i...

23.05.2018

Tylko duże podmioty zainteresowane POZ PLUS

W pierwszym terminie do konkursu na realizację pilotażu opieki koordynowanej w POZ, czyli tzw. POZ PLUS zgłosiły się przede wszystkim duże podmioty – podaje Porozumienie Zielonogórskie. - Jednym z...

23.05.2018

"Rozstrzygnięcia" TK mogą już być publikowane

W środę 23 maja weszła w życie nowelizacja przewidująca ogłoszenie trzech niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. Nowa ustawa nazywa je...

23.05.2018

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki

Leki poda uczniom pielęgniarka, co przesądzi zapis regulujący opiekę medyczną w szkołach. O większe zaangażowanie nauczycieli w opiekę nad uczniem przewlekle chorym apelowały organizacje zrzeszające...

23.05.2018

Weszła w życie nowelizacja ważna dla sędziów

Dzisiaj, tj. 23 maja weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy...

23.05.2018

Pracodawcy wciąż nie są gotowi na RODO

RODO zaczyna obowiązywać w najbliższy piątek, ale związane z nim zmiany w kodeksie pracy muszą poczekać. 25 maja do kodeksu trafią tylko 2, dotyczące monitoringu. O tym, co to oznacza dla pracodawców...

23.05.2018

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią w środę do egzaminów pisemnych z języków narodowych - białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbyły się również matury z języka...

23.05.2018

SA: ubezpieczyciel pokrywa nawet hipotetyczne koszty

Małe i średnie firmy

Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, kto zajmował się ofiarą wypadku. Sąd wyliczył, że za 1028 godzin opieki krewnych należy się 9766 zł, a rzeczywiście...

23.05.2018

Prawie wszystko gotowe do stosowania RODO

Jesteśmy dobrze przygotowani do stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych - twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji. To samo mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chociaż narzeka, że...

23.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski