Podatek u źródła: Nowe zasady już od stycznia 2019 roku

CIT PIT

Nowelizacja przepisów nie ominie podatku u źródła. Nowe zasady będą dotyczyły rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany od należności wypłacanych do zagranicznych podmiotów. Chodzi przede wszystkim o odsetki, dywidendy, należności licencyjne i usługi niematerialne.

17.12.2018

Nauczyciele protestują przeciwko niskim pensjom

Kadry w oświacie

Zwolnienia lekarskie to forma protestu nauczycieli przeciwko niskim wynagrodzeniom. To oddolna akcja, niekoordynowana przez związki zawodowe, więc trudno ocenić jej skalę - protest ma potrwać do 21 grudnia 2018 r. Akcja odbywa się m.in. we Wrocławiu - dolnośląskie kuratorium przypomniało tamtejszym nauczycielom, że zasadność pójścia na L4 może skontrolować ZUS.

17.12.2018

Niepełnosprawni chcą wspomagania, nie ubezwłasnowolniania

Pomoc społeczna

Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą preferencyjnego traktowania, a tylko wyrównania szans. Obowiązujące przepisy niestety tego nie zapewniają. Wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, sądownictwa, napotykają wiele przeszkód przy załatwianiu spraw administracyjnych - uznali uczestnicy II Kongresu Praw Obywatelskich.

17.12.2018

Więcej nauczycieli bez kwalifikacji

Kadry w oświacie

Remedium na braki kadrowe w szkołach jest udzielanie większej liczby zezwoleń na zatrudnienie osób, które nie mają wymaganych przez prawo oświatowe kwalifikacji - alarmują związkowcy. Oceniają, że może się to negatywnie odbić na jakości nauczania. Dane kuratoriów faktycznie pokazują, że liczba udzielonych zezwoleń znacznie wzrosła.

17.12.2018

Wójt nie musi mieć zastępcy, ale ktoś powinien go zastępować

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Interpretacje przepisów dotyczących konieczności powołania zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta miasta są niejednoznaczne. Powinien być ktoś, kto ich zastąpi w razie potrzeby, ale może to być np. sekretarz gminy. Tak jak w Zawierciu, gdzie brak zastępców prezydenta miasta to oszczędność rzędu 340 tysięcy złotych rocznie.

17.12.2018

Apteki prawie gotowe do realizacji e-recept, ale gorzej z ich wystawianiem

Opieka zdrowotna

Ponad 70 procent aptek jest już w stanie zrealizować elektroniczną receptę. Jednak placówek, które teraz ją wystawią jest jak na lekarstwo - zaledwie 31 w całej Polsce. Lecznice mają czas do końca 2019 r. na to, by się do tego przygotować. To dla nich duże koszty.

17.12.2018

Warszawa: Największy okręg sądowy też nie zaopiniuje kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odraczamy opiniowanie kandydatów na sędziów na obszarze okręgu warszawskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, NSA i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa

16.12.2018

W poniedziałek prezydent podpisze nowelizację ustawy o SN

Wymiar sprawiedliwości

17 grudnia mija ustawowy termin, jaki ma prezydent na podjęcie decyzji w sprawie najnowszej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta zasugerował kilka dni temu, że Andrzej Duda podpisze nowelizację, bo jest zgodna z duchem ustawy, którą wniósł w ubiegłym roku.

16.12.2018

Katowice: "Mapa drogowa" dla ochrony klimatu przyjęta

Środowisko Prawo gospodarcze

Pakiet Katowicki, nazywany też „Mapą drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r. - to dokument przyjęty w sobotę późnym wieczorem przez strony - uczestników szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach COP24.

16.12.2018

Ziobro: We wtorek rząd zajmie się zmianami w procedurach sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Przyspieszenie postępowań, szybsza ścieżka dla spraw gospodarczych i walka z lichwą - takie m.in. działania zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas sobotniej konwencji PiS. Poinformował też, że projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego trafi we wtorek na posiedzenie rządu.

15.12.2018

KRS ostrzega sędziów przed koszulkami z napisem Konstytucja

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi

15.12.2018

Edukacja antydyskryminacyjna nadal na cenzurowanym

Zarządzanie oświatą

Indywidualne rozmowy z dyrektorem szkoły, zbieranie od uczniów oświadczeń, konfiskowanie przedmiotów związanych z akcją - to działania podjęte przez niektóre szkoły podczas akcji "Tęczowy piątek". Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło wiele skarg w tej sprawie. Rzecznik zażądał wyjaśnień od resortu edukacji.

15.12.2018

Rok po MeToo - ofiary nadal bez skutecznej ochrony

Prawo karne

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wymaga systemowych rozwiązań - w tym zmian w prawie, zwiększenia świadomości społecznej, edukacji policjantów, prokuratorów i sędziów - uważają przedstawiciele RPO i organizacji zajmujących się prawami kobiet.

15.12.2018

Prokuratorzy niechętnie zaprzeczają ojcostwu

Prawo rodzinne Prokuratura

Zwiększa się nieznacznie liczba spraw o zaprzeczenie ojcostwa z powództwa prokuratora. Jest to obecnie mniej niż jeden procent wszystkich wniosków wpływających do prokuratury - według szacunków kilkadziesiąt spraw w skali kraju. Jednak są sytuacje życiowe, w których pomoc prokuratora w przeprowadzeniu takiego postępowania jest niezbędna.

15.12.2018

Sejm uchwalił ustawę racjonalizującą zadłużanie samorządów

Finanse samorządów

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zakłada zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

14.12.2018

Notariusz nie będzie musiał dostarczać bezpośrednio pism

Wymiar sprawiedliwości

Sejm przyjął nowelizację prawa o notariacie, wykreślającą zapisy dotyczące obowiązku bezpośredniego doręczania pism przez notariuszy. Zmiana, choć niewielka, ma znaczenie - przepisy praktycznie nie były stosowane, a notariusze korzystają od dawna z innych sposobów przekazywania pism.

14.12.2018

Warszawa obniża bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego

Budownictwo

Mieszkańcy Warszawy będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność z 60 proc. bonifikatą – uchwalili stołeczni radni. Według wcześniejszych propozycji miało być 98 proc. Według ekspertów informację o podwyżce opłaty można będzie oprotestować.

14.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski