Już 25 listopada podatnicy po raz pierwszy złożą nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT. O nowym obowiązku pisaliśmy m.in. w tekstach pt. Nowy JPK obowiązuje, a firmy nie wiedzą, które transakcje raportować i Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości.

Ministerstwo finansów przypomniało, że aby wysłać nowy JPK_VAT z deklaracją, podatnicy mogą korzystać z bezpłatnego narzędzia udostępnionego przez resort. Chodzi o  aplikację e-mikrofirma, formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB. Wszystkie narzędzia dostępne są na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja w zakładce: bezpłatne narzędzia.

Zobacz więcej: Aplikacja e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją już działa >>

- Klient JPK WEB jest dobrym narzędziem MF, które umożliwia darmowe tworzenie, podpisywanie i wysyłkę plików JPK_V7, a także wysyłkę starszych wersji plików JPK (bez deklaracji). Co ciekawe, ma wbudowane mechanizmy weryfikacji danych: walidację semantyczną, która powie nam czy plik jest prawidłowy od strony technicznej, oraz walidację merytoryczną - np. prawidłowości rozliczeń czy dodania prefiksów kodów krajów dla zagranicznych numerów identyfikacyjnych VAT – zauważa Tomasz Jałowiec, starszy konsultant w kancelarii Alto Tax.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

 


Ograniczona możliwość wysyłki plików

Okazuje się jednak, że aplikacja nie zaspokoi w pełni potrzeb podmiotów dokonujących większej ilości transakcji. Tworzenie plików JPK_V7 poprzez JPK WEB, możliwe jest wyłącznie w drodze ręcznego dodawania faktur do części ewidencyjnej.

Jak podkreśla Tomasz Jałowiec, niestety nie ma możliwości wgrania zestawień faktur z danymi (np. w formacie csv), tak aby zostało ono automatycznie przetworzone do pliku XML. Jest to w takim przypadku istotna kwestia techniczna do zaadresowania i bardzo często - kosztowna.

Czytaj w LEX: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU) w JPK_V7M / JPK_V7K >

Marcin Kopczyk, doradca podatkowy w kancelarii GWW, zwraca także uwagę na ograniczenie wielkości przesyłanego pliku do 100 MB. Za pośrednictwem aplikacji Klient JPK_WEB można będzie przesłać plik zawierający maksymalnie 60 tyś. faktur. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w sytuacji kiedy JPK_V7 przekroczy 100 MB należy skorzystać z innych metod przesyłania plików, w tym aplikacji komercyjnych.

Czytaj w LEX: Nowy JPK_VAT - biura rachunkowe w dobie zmian od 1.10.2020 r. >

 


- Kolejny raz administracja skarbowa w ostatniej chwili podaje ważne dla podatników informacje, które mogą negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Przygotowując aplikację Klient JPK_WEB Ministerstwo Finansów musiało od dłuższego czasu zdawać sobie sprawę, że wielkość pliku zostanie ograniczona – zauważa Marcin Kopczyk.

Czytaj w LEX: JPK_VAT z deklaracją - wypełnianie i wysyłanie >

Problem z weryfikacją danych

To nie koniec problemów. Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że gdy podatnicy zaczną ładować swoje pierwsze pliki JPK_V7, strona zwróci im informację, że plik jest nieprawidłowy merytorycznie, ponieważ JPK_WEB do weryfikacji kwoty podatku należnego i naliczonego z części deklaracyjnej, używa niezaokrąglonych kwot sum kontrolnych z części ewidencyjnej. Zgodnie jednak z art. 63 ordynacji podatkowej, kwoty podatków należy stosownie zaokrąglić. Mówi o tym również broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją. Tak też funkcjonowała odchodząca już do lamusa deklaracja VAT7. Czy uniemożliwi to złożenie JPK z deklaracją?

Zdaniem Tomasza Jałowca, najprawdopodobniej nie – nie blokuje to podpisania pliku podpisem elektronicznym. Z pewnością jednak wywoła to panikę wśród podatników i niepotrzebne telefony na infolinię KIS.

Sprawdź w LEX: Czy spółka generując plik JPK_V7 może każdą fakturę oznaczać jako MPP? >

Kary za błędy w JPK

Marcin Kopczyk zwraca z kolei uwagę, że chcąc budować zaufanie w kontaktach pomiędzy fiskusem a przedsiębiorcami, należałoby zacząć od rzetelnego informowania ich wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowych przepisów o możliwych negatywnych konsekwencjach przygotowywanych rozwiązań.

Czytaj w LEX: VAT 2020 - przewodnik po zmianach >

- Należałoby też, przyjmując perspektywę przedsiębiorców, zastanowić się z jakimi problemami wiąże się wprowadzanie nowych rozwiązań. Ogólne, nieprecyzyjne przepisy powodują, że podatnicy nie wiedzą, jakie błędy w nowym JPK mogą prowadzić do nałożenia na nich kar administracyjnych. Nie wiedzą także jak stosować nowe przepisy dotyczące oznaczeń w szczególności dotyczące grup towarowo usługowych tzw. GTU. Wątpliwości te mają jednak nie tylko podatnicy. Także Krajowa Informacja Skarbowa oraz portal podatkowy Ministerstwa Finansów podają sprzeczne informacje. Nowy JPK, który w założeniu miał stanowić dla podatników uproszczenie, może się więc okazać dla niektórych znacznym utrudnieniem – wskazuje nasz rozmówca.

Zobacz więcej: Nowy JPK obowiązuje, a firmy nie wiedzą, które transakcje raportować >>

- Z powyższego nasuwa się wniosek, że wprowadzenie JPK_V7 zmusza podatników do jednoczesnego prowadzenia skomplikowanego projektu technicznego (wprowadzenie dedykowanego narzędzia) oraz stałego nadzoru nad zmieniającymi się przepisami i orzecznictwem w zakresie VAT. Doświadczenie pokazuje, że połączenie tych dwóch dziedzin z sukcesem, tak aby wszystko zadziałało za pierwszym razem, jest wyjątkowo trudne. Przykładem jest sama aplikacja JPK WEB – podsumowuje Tomasz Jałowiec.

Zobacz też procedury w LEX:

Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia dowodów zakupu w nowym pliku JPK_VAT  >