Tłumaczka nie będzie zeznawać o rozmowie Tuska z Putinem 

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka polskich prezydentów i premierów, odmówiła składania zeznań w prokuraturze w sprawie tłumaczonego przez nią spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Jako powód podała wiążącą ją tajemnicę zawodową.

03.01.2019

Dostawca prądu zbankrutował, ale wpłaty przyjmował

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Firma występująca do niedawna na rynku jako alternatywny sprzedawca energii we wrześniu ubiegłego roku zbankrutowała, ale wielu jej klientów nadal wpłacało na jej konto swoje należności. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by to sprawdzili i ewentualne roszczenia kierowali do syndyka lub do sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe firmy.

03.01.2019

Doradztwo zawodowe od przedszkola

Przedszkolak zastanowi się, co chciałby robić w przyszłości. W szkole ta wiedza zostanie pogłębiona, a dla uczniów ostatnich klas podstawówki przewidziano zajęcia doradztwa zawodowego. MEN kończy pracę nad rozporządzeniem w tej sprawie.

03.01.2019

NIK: Żywność jest źle kontrolowana. Zjadamy za dużo dodatków E

Prawo gospodarcze

System nadzoru nad stosowaniem dodatków nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej badania wynika, że w jednym dniu można przyswoić nawet 85 różnych E. Tymczasem inspekcje: handlowa i sanitarna nie bada wszystkich dodatków w produkcie, a tylko wybrane.

03.01.2019

Kryteria oceniania nadal nie uwzględnią wszystkich nauczycieli

Kadry w oświacie

Od 2019 r. znikają regulaminy oceniania nauczycieli, MEN chce, by jakość pracy pedagogów była weryfikowana jedynie na podstawie rozporządzenia. Nie zamierza przy tym zmieniać określonych w tym akcie prawnym kryteriów. Nie zlikwiduje to zatem wszystkich problemów z oceną nauczycieli, niektórzy wciąż mogą nie mieć szans na najwyższą notę, a tym samym na dodatek dla najlepszych.

03.01.2019

Mały ZUS - 8 stycznia mija termin na zgłoszenie do niższych ubezpieczeń

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Przedsiębiorcy, którzy mogą i chcą płacić w 2019 roku niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu (tzw. mały ZUS), mają niewiele czasu na załatwienie formalności. Najpóźniej 8 stycznia muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Bez tego nie będą mogli opłacać niższych składek. Kolejna szansa na ich obniżenie dopiero za rok.

03.01.2019

Spór o pomoc publiczną dla spółek energetycznych

Spółki Prawo gospodarcze

Czy rekompensaty dla spółek energetycznych z Funduszu Wypłaty Różnicy Cen mogą zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną? Resort energii twierdzi, że nie. Eksperci nie mają takiej pewności. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może podjąć tylko Komisja Europejska.

03.01.2019

Biegli nadal problemem sądów - konieczne zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru, brak narzędzi do weryfikacji umiejętności - to tylko niektóre źródła problemów z biegłymi sądowymi. Wina - jak mówią prawnicy - leży też częściowo po stronie sędziów, bo często nie mają podstawowej wiedzy z danej dziedziny i ślepo wierzą przedstawionej opinii. Resort prace nad projektem zapowiadał już w 2016 r. i nadal są one na etapie analityczno-koncepcyjnym.

03.01.2019

Pieniądze na pomoc społeczną w zasięgu samorządów

Pomoc społeczna

Samorządy mogą wnioskować o dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie seniorów, pomoc osobom chorym psychicznie i wykluczonym. To ostatnie dni naborów, przypominamy terminy.

03.01.2019

Wiążące Informacje Stawkowe – projekt wymaga poprawek

VAT

Wiążące Informacje Stawkowe to część dużej reformy porządkującej stawki VAT. Jej trzonem ma być wprowadzenie nowej matrycy stawek. Zdaniem ekspertów, jest to krok w dobrym kierunku, ale wymaga jednak zmian. W obecnym kształcie niewiele pomoże.

03.01.2019

KRS nie zajmie się krytyką sędziego przez rzecznika MS  

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie zajmie stanowiska wobec wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości, który zarzucił stronniczość sędzi rozstrzygającej spór pomiędzy Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim. Zdaniem KRS było to niemożliwe z powodu "niesprecyzowania, o którą wypowiedź rzecznika chodzi".

02.01.2019

Służba Więzienna zapowiada likwidację przeludnionych cel

Wymiar sprawiedliwości

To odpowiedź na postulat Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwracał uwagę, że cele większe niż 10-osobowe naruszają prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności. Alarmował, że umieszczanie skazanych w takich celach powoduje wzrost napięcia i stresu, a prowadzi do sytuacji konfliktowych. SW się z tym zgadza i zapowiada likwidację cel większych niż 10-osobowe.

02.01.2019

Dzieci z Mazowsza i Podlasia pozbawione opieki psychiatrycznej w szpitalach

Opieka zdrowotna

Na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na którego obszarze nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich

02.01.2019

Kompleksowa opieka w raku piersi ma zacząć działać w tym roku

Opieka zdrowotna

Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.

02.01.2019

Kolejna skarga nadzwyczajna - sprawa karna

Wymiar sprawiedliwości

To czwarta skarga nadzwyczajna, która wpłynęła do Sądu Najwyższego. Trzy pozostałe dotyczą spraw cywilnych. Tym razem chodzi o wyrok uniewinniający prokuratora oskarżonego o korupcję. W ocenie Prokuratora Generalnego, sąd odwoławczy nie uwzględnił całości zgromadzonego materiału dowodowego, czym naruszył zasady demokratycznego państwa prawnego.

02.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski