Ile zatem wyniosą zobowiązania osób prowadzących własną działalność gospodarczą wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku?

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,  dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

  


Obniżone składki na ZUS będą mogli płacić przedsiębiorcy, którzy wybiorą tzw. Mały ZUS lub Mały ZUS plus.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Prezentujemy poniżej.

 

Działalność gospodarcza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

5227,00 zł

60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

3136,20 zł

Nieznana podstawa składki zdrowotnej w 2020 r.

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

3803,56 zł

Składka emerytalna (19,52 proc.)

612,19 zł

992,30 zł

Składka rentowa (8 proc.)

250,90 zł

Składka chorobowa (2,45 proc.)

76,84 zł

Składka wypadkowa (1,67 proc.)*

52,37 zł

Bez dobrowolnego chorobowego

915,46 zł

Składka zdrowotna będzie znana pod koniec stycznia 2020 r. (płatna po raz pierwszy w lutym)

Składka zdrowotna w 2019 r.

342,32 zł

Składka na Fundusz Pracy

76,84 zł

SUMA składek US+NFZ+FP

1411,46 zł

SUMA składek US+NFZ+FP bez chorobowego

1334,62 zł

* do 31 marca 2020 r.

 

Działalność gospodarcza 30 proc. minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie

2600,00 zł

30 proc. minimalnego wynagrodzenia

780,00 zł

Nieznana podstawa składki zdrowotnej w 2020 r.

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

3803,56 zł

Składka emerytalna (19,52 proc.)

152,26 zł

246,80 zł

Składka rentowa (8 proc.)

62,40 zł

Składka chorobowa (2,45 proc.)

19,11 zł

Składka wypadkowa (1,67 proc.)*

13,03 zł

Bez dobrowolnego chorobowego

227,69 zł

Składka zdrowotna będzie znana pod koniec stycznia 2020 r. (płatna po raz pierwszy w lutym)

Składka zdrowotna w 2019 r.

342,32 zł

SUMA składek US+NFZ

589,12 zł

SUMA składek US+NFZ bez chorobowego

570,01 zł

* do 31 marca 2020 r.

Roczne ograniczenie składki emerytalnej i rentowej

156 810 zł

Czytaj więcej: Zgłoszenia do Małego ZUS tylko do 8 stycznia