Przy tzw. Małym ZUS niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

- Do 8 stycznia można zawiadomić ZUS o przejściu na mały ZUS. Do tego dnia będziemy prowadzić kampanię informacyjną, w tym internetową, adresowaną do przedsiębiorców, o możliwości zgłoszenia się do 8 stycznia do Małego ZUS. Od 1 lutego do końca tego miesiąca będzie zaś można zgłosić się do małego ZUS Plus. Ten czas do końca lutego chcemy wykorzystać na przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. na portalu CEIDG, ale także wspólnie z ZUS. ZUS ma udostępnić kalkulator, który umożliwi wyliczenie nowej podstawy wymiaru składek z tytułu Małego ZUS Plus – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Niższe składki a wysokość świadczeń

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ktoś chce skorzystać z Małego ZUS i zapłacić niższe składki powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020 r. Zgłoszenia składają osoby, które w 2019 r. nie korzystały z Małego ZUS, a chcą skorzystać z tej ulgi. Natomiast osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. i nadal chcą z niej korzystać, i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02). – przypomina ZUS.

 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę jednak, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. - Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne („małego ZUS” lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Z danych ZUS wynika, że w 2019 roku do Małego ZUS przystąpiło ponad 133 tysiące przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Mały ZUS od dochodu to niższe emerytury i zasiłki

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, to spełniony jest pierwszy warunek do skorzystania z Małego ZUS. Przykład? W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca więc, który prowadził działalność przez cały 2019 r. i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może skorzystać w 2020 roku z Małego ZUS.

Jeśli natomiast ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów powinien wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

- Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do Małego ZUS dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Jaroszek.

 


Aby skorzystać w danym roku z Małego ZUS - trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do Małego ZUS nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „mały ZUS”.

Informacje o warunkach korzystania z Małego ZUS i zasady wyliczania nowych składek dostępne są na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).