GIF wycofanie z obrotu serii tabletek Alka-Prim

Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 77/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie kraju serię produktu leczniczego Alka-Prim (Acidum acetylsalicylicum), tabletki musujące 330 mg, 10 tabletek.

14.12.2017

Ministerstwo Zdrowia dofinansuje zakup akceleratorów

W Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu akceleratorów. Z wykorzystaniem środków europejskich planowane jest sfinansowanie wymiany 12...

14.12.2017