Zameldowanie pomocne przy weryfikacji obowiązku szkolnego, ale nie jest konieczne

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego, jeżeli w danym miesiącu nie był na połowie dni zajęć, a nieobecności nie zostały usprawiedliwione. Bywa jednak, że trudno to zweryfikować, bo coraz mniej osób przestrzega obowiązku meldunkowego. Zamiast jednak go rozszerzać, warto sięgnąć po inne rozwiązania. - Dobrze byłoby wprowadzić dla gmin jakąś zamienną bazę danych - mówi wójt jednej z nich.

21.12.2021

Ministerstwo sonduje zmiany w przepisach o strażach gminnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

MSWiA chce wrócić do zarzuconego pięć lat temu projektu nowelizacji ustawy o strażach gminnych. Założenia przewidują, że strażnicy otrzymają nowe kompetencje do zwalczania niektórych wykroczeń, także w ramach walki ze smogiem. Proponowane są też ułatwienia we wstępowaniu do służby i zmiany w jej funkcjonowaniu. Samorządy są sceptyczne czy nowelizację, o której słyszeli tyle razy, uda się przeprowadzić.

21.12.2021

Ergonomia stanowisk pracy to wymóg prawny, ale też inwestycja

Prawo pracy BHP

Ergonomia jest dziedziną, w której wykorzystuje się wiedzę o możliwościach psychofizycznych człowieka do projektowania i planowania narzędzi, wyposażenia oraz realizowanych zadań. Wśród najważniejszych ergonomicznych zasad pracy znajdują się m.in. narzędzia i stanowisko pracy oraz jej tempo, które powinny być dostosowane do możliwości pracownika.

21.12.2021

Dużo przepisów do poprawy - do końca grudnia czekamy na zgłoszenia

Domowe finanse Doradca podatkowy Administracja publiczna Poprawmy prawo

Jesteśmy na półmetku akcji prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Okazuje się, że podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji, także teraz obowiązujące przepisy wymagają wielu zmian. Chodzi właściwie o każdą dziedzinę prawa – od podatków i prawa pracy przez prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, po kwestie dotyczące ochrony zdrowia.

21.12.2021

Sieć onkologiczna ograniczy dostęp do leczenia, zamiast poszerzyć

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zarówno organizacje pacjentów jak i pracodawców ochrony zdrowia krytykują rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Według Ministerstwa Zdrowia ma on poprawić efektywność leczenia. Tyle, że konkretne zapisy wskazują, że utrudni on dostęp do diagnostyki. Co więcej, projekt nie wzoruje się na pilotażu sieci, który został zorganizowany właśnie dla testowania rozwiązań pod kątem projektowanej reformy.

21.12.2021

Jak TSUE Polsce, tak Polska TSUE - ale Kodeks karny nie jest wystarczającą bronią

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polscy sędziowie są sędziami europejskimi, więc europejscy są polskimi - taka teza teoretycznie mogłaby stać u podstawy zarzutu prokuratury, że sędziowie TSUE przekroczyli uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. Mogłaby, ale o ile "europejskość" polskich sędziów wynika z Konstytucji, o tyle z polskością europejskich jest już problem. Zdaniem prawników poza szumem medialnym nic z tego nie będzie.

21.12.2021

Preferencje w akcyzie dla browarów z certyfikatem małego producenta

Akcyza Rachunkowość

Małe browary, które w poprzednim roku wyprodukowały nie więcej niż 200 tysięcy hektolitrów piwa, będą korzystać ze zwolnienia z akcyzy po uzyskaniu certyfikatu małego producenta. Taka zasada wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia ministra finansów.

20.12.2021

RPO: Czerwcowe emerytury z lat poprzednich trzeba wyrównać

Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm poprawił przepisy, wskutek których świadczenia osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe niż tych, którzy wnieśli o to w pozostałych miesiącach. Kwestię czerwcowych emerytur rozwiązano, ale tylko na przyszłość, z pominięciem osób, którym tak ustalano świadczenia w minionych latach. RPO ponownie zgłosił problem ministrowi rodziny i polityki społecznej. MRiPS nad dalszą zmianą prawa jednak nie pracuje.

20.12.2021

Sędzia Juszczyszyn przywrócony do orzekania i... ponownie zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn, który od 4 lutego 2020 roku, po decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był zawieszony w czynnościach, został w poniedziałek przywrócony do orzekania. To skutek ogłoszonego w piątek 17 grudnia br. wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Decyzję o przywróceniu podjął wiceprezes sądu, ale Maciej Nawacki, który od poniedziałku jest ponownie prezesem, ją anulował.

20.12.2021

Kwarantanna dla przyjezdnych z zagranicy, ale w Schengen z testu zwalnia szczepienie

Koronawirus Koronawirus szczepienia

Każdy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen jest zobligowany do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Jego brak oznacza skierowanie na 14-dniową kwarantannę. Test można też wykonać na lotnisku, ale tylko w ciągu trzech godzin od przekroczenia granicy. Zaszczepieni podróżujący z krajów Schengen są z automatu zwolnieni z kwaratnanny.

20.12.2021

Lex TVN - będzie zarzut naruszenia prawa UE, umowy z USA i duże odszkodowania

Spółki Prawo gospodarcze Prawo unijne

Gdyby Prezydent RP nie zawetował ustawy medialnej, zwanej LexTVN, to należy się spodziewać kolejnego wystąpienia Komisji Europejskiej przeciwko Polsce o naruszenie traktatów - tego są pewni prawnicy. I nie chodzi tylko o złamanie fundamentalnej zasady przepływu kapitału i wolności gospodarowania. Rząd polski naraża się też na postępowanie arbitrażowe i w efekcie duże odszkodowania dla pokrzywdzonej spółki amerykańskiej.

20.12.2021

Projekt: ZUS rozszerzy zakres danych przekazywanych do NFZ

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia również dane dotyczące daty powstania i ustania prawa do zasiłku osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek chorobowy lub wypadkowy - wynika z projektu rozporządzenia, jakie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych.

20.12.2021

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

20.12.2021

GUS: W III kwartale br. zmniejszyła się o 176 tysięcy liczba biernych zawodowo

Rynek Prawo pracy

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w III kwartale 2021 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2021 r. o 0,6 p.proc. – podał w poniedziałek GUS.

20.12.2021

Po interwencji UOKiK InPost zmienia praktyki

Rynek i konsument

Rezygnacja z opłat za weryfikację przesyłek, których wymiary nie zgadzają się z podanymi przez konsumenta, wydłużenie terminu na odbiór przesyłek z punktów o ograniczonej dostępności – to niektóre ze zmian wdrażanych przez firmę kurierską InPost po interwencji Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. M.in. konsument będzie mógł odebrać przesyłkę w dogodnej dla siebie lokalizacji i terminie.

20.12.2021

Resort finansów tworzy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Od stycznia przyszłego roku inwestorzy będą specjalnie traktowani przez skarbówkę. Ich obsługą zajmie się Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI). Będzie ono udzielać wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji. - Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji - podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.

20.12.2021

Łatwiej stracić prawo jazdy - liczbę punktów karnych można sprawdzić online i na komendzie

Prawo karne Administracja publiczna

Od 2022 roku łatwiej będzie stracić prawo jazdy, bo w taryfikatorze ujętych będzie aż 12 wykroczeń, że które kierowca dostanie 15 punktów karnych. Wystarczą więc dwa mandaty, aby kierowca stracił prawo jazdy. Aktualną liczbę punktów karnych kierowca może sprawdzić osobiście w komendzie lub online za pomocą usługi systemu CEPiK2.0.

20.12.2021

Każdy może podpisać apel w obronie mediów

Do poniedziałkowego poranka do godz. 9.00 pod apelem w obronie TVN podpisało się ponad 2,3 mln osób. Akcję w obronie wolności mediów popiera wiele organizacji, w tym Izba Wydawców Prasy. To reakcja na uchwalone w piątek przepisy, wymierzone bezpośrednio w stację TVN. Ostateczna decyzja w ich sprawie należy teraz do Prezydenta.

20.12.2021

Rząd nie zdążył z przepisami o sygnalistach, samorządy czekają na wytyczne

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafi najprawdopodobniej do Sejmu dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął, działań legislacyjnych nie udało się zamknąć nawet na etapie rządowym. Do projektu zgłoszono blisko 800 uwag. Samorządy czekają na wytyczne ministra w jaki sposób mają postępować, gdy zaczną zgłaszać się sygnaliści.

20.12.2021

Kuratorzy - udział w kontaktach z dzieckiem tylko wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Z roku na rok zwiększa się liczba kontaktów dzieci i rodziców przy udziale kuratora. Sądy często traktują taką możliwość jak ostatnią deskę ratunku, a kuratorzy podkreślają, że takie spotkania powinny być traktowane jako sytuacje wyjątkowe, bo stosowane zbyt długo, czasem latami, budowie więzi z rodzicem nie służą. Do sprawy wracają teraz, opiniując projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

20.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski