Inny nauczyciel wystawi ocenę maturzyście

Mimo strajku nauczycieli nie ma na razie większych problemów przy przeprowadzeniu egzaminów. Pomaga w tym rozporządzenie MEN, które mocno liberalizuje przepisy dotyczące składów zespołów nadzorujących. Według szefowej resortu edukacji nie będzie też problemów z radami klasyfikacyjnymi.

15.04.2019

NIK: Zła organizacja remontów przyczyną korków na drogach

Administracja publiczna Budownictwo

Zatory na drogach krajowych to skutki złej organizacji robót, braku koordynacji zarządzania ruchem i słabej informacji dla kierowców. A oprócz uciążliwości i straty czasu, korki powodują też zwiększone zużycie paliwa i zanieczyszczenie środowiska - alarmuje w raporcie z kontroli NIK. W reakcji GDDKiA wydała zalecenie m.in. o wykonywaniu prac w nocy.

15.04.2019

RPO: Paski informacyjne Wiadomości TVP naruszają ustawę o rtv

Nowe technologie

Telewizja publiczna narusza ustawę o rtv, która mówi o pluralizmie, bezstronności, wyważeniu i niezależności jej przekazu - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Ocenia, że w ten sposób opłata abonamentowa jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem.

15.04.2019

UE: Zmiany w prawie autorskim ostatecznie zatwierdzone

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Nowa dyrektywa o prawach autorskich została w poniedziałek przyjęta przez państwa Unii Europejskiej. To kończy procedurę legislacyjną, ponieważ zawarty wcześniej kompromis Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie tej regulacji zyskał w marcu poparcie PE. Organizowana z udziałem Polski koalicja przeciwko tej dyrektywie nie dała rezultatu.

15.04.2019

Sprawa poznańskiej sędzi skierowana do sądu dyscyplinarnego

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Monika Frąckowiak, o której głośno było w związku z udziałem w protestach przeciwko zmianom w sądach, odpowie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik przedstawił jej w sumie 172 zarzuty dyscyplinarne.

15.04.2019

MEN: Egzamin bez problemów, matury bezpieczne

Kadry w oświacie

Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z prawem i bez zakłóceń - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej o pierwszej części egzaminu ósmoklasisty. Odniosła się też do ewentualnych problemów z maturami.

15.04.2019

Apel lekarzy: Nie oddawajcie swoich bliskich na święta do szpitala

Opieka zdrowotna

Lekarze apelują, by nie oddawać swoich bliskich na święta do szpitala. Opowiadają, że widzą bulwersujące przypadki, gdy bliscy przywożą rodziców czy dziadków do szpitala przed świętami. - Próbują wmawiać lekarzom, że ich krewny jest w złym stanie zdrowia i wymaga hospitalizacji.

15.04.2019

Praca w domu nie całkiem legalna - potrzebne zmiany w Kodeksie pracy

Prawo pracy HR

Brakuje w Kodeksie pracy przepisów, które określałyby zasady coraz bardziej popularnej pracy w domu - chodzi o tzw. "home office". Praca w domu to na razie tylko zwyczaj, polegający na ustnej umowie między pracodawcą a pracownikiem - wskazują eksperci. Tymczasem luki w prawie powodują trudności np. przy badaniu wypadków przy pracy.

15.04.2019

Prawo nie zabrania wypłacenia wynagrodzenia za czas strajku

Kadry w oświacie

To, że strajkujący nauczyciele nie będą mogli dochodzić wypłaty pensji za czas protestu, wcale nie oznacza, że nie można im tych wynagrodzeń wypłacić. Rząd twierdzi inaczej, że nauczyciele muszą się pogodzić z tym, że nie dostaną pieniędzy za czas, gdy strajkowali. Zdaniem prawników ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zakazuje tego.

15.04.2019

Agencja Badań Medycznych czeka na pieniądze na start

Opieka zdrowotna

Agencja została powołana, ale nie może rozpocząć działalności, bo nie ma pieniędzy. W rezerwie celowej zarezerwowano dla niej na ten rok 50 milionów złotych, na razie nie ma jednak zielonego światła z ministerstwa finansów na wykorzystanie tych środków. Jej szef zapowiada jednak, że w maju wynajmie siedzibę i zacznie rekrutować pracowników.

15.04.2019

Punkty napraw mają ograniczać ilość odpadów, ale nie mają podstawy prawnej

Samorząd terytorialny Środowisko

Samorządy są zobowiązane do wspierania ponownego użycia odpadów. Jednak tworzenie sieci napraw i punktów ponownego użycia nie jest według prawa zadaniem własnym gminy. Jak więc finansować organizację takich punktów? Jeśli nie ma zapisu w ustawie wprost, RIO mogą podważać takie działania.

15.04.2019

Premier apeluje o pomoc przy egzaminach i zawieszenie protestu

Kadry w oświacie

Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek, i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń - zaapelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

14.04.2019

Prokurator skarży rejestrację dziecka dwóch kobiet

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Krakowski urząd odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z brytyjskim aktem urodzenia rodzicami tego dziecka są dwie Polki. Po wyroku NSA urząd dokonał wpisu, ale prokurator wniósł skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

14.04.2019

Szwecja ściga Rosjanina, którego Polska chce uznać za uchodźcę

Prawo karne Prawo rodzinne

Szwedzki sąd wydał nakaz aresztowania Rosjanina Denisa Lisowa, który swoje trzy córki wywiózł ze Szwecji do Polski. Rosjanin przebywa obecnie w Polsce, pod opieką m.in. rzecznika praw dziecka, który zabiega o nadanie mu statusu uchodźcy. Do Polski wkrótce zapewne trafi Europejski Nakaz Aresztowania.

14.04.2019

Nauczyciele nie przerywają strajku, rząd zapewnia, że matury są bezpieczne

Kadry w oświacie

Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te pieniądze, które nie zostały wam wypłacone w pensjach, wróciły do szkół i zostały wam wypłacone w postaci dodatków - mówił o wynagrodzeniach dla nauczycieli Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Nauczyciele nie zamierzają kończyć protestu.

13.04.2019

Małe porodówki nierentowne i niebezpieczne, ale nie ma odważnych do ich zamykania

Opieka zdrowotna

Oddziały ginekologiczno-położnicze, na których odbywa się mniej niż 400 porodów rocznie, generują nie tylko długi dla szpitali, ale też stwarzają większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Niestety, samorządy - zwłaszcza przed wyborami - boją się zamykać oddziały, na których poród odbywa się np. raz na kilka dni.

13.04.2019

Gimbusy przyspieszyły upadek lokalnego transportu

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie przewozów zamkniętych obniżyło opłacalność transportu autobusowego w wielu gminach. Obecnie autobusy szkolne także zmniejszają zainteresowanie gmin organizowaniem publicznych przejazdów. Więc w projektach zmierzających do likwidacji białych plam transportowych pojawiają się propozycje zakazów przewozów szkolnych.

13.04.2019

Spadek pozycji Polski w rankingu wolności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Dopiero 39. miejsce, na 162 kraje objęte badaniem, zajęła Polska w najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018. Z wynikiem 7,81 pkt. to spadek o trzy pozycje w porównaniu z poprzednią edycją. Według autorów opracowania, za ten regres odpowiada przede wszystkim pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności.

13.04.2019

TK sprawę odmowy wykonania usługi rozpatrzy bez sędziego Wyrembaka

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sędzia Jarosław Wyrembak nie znajdzie się w składzie orzekającym w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd. Powodem jest jego opinia, jeszcze jako pracownika Biura Analiz Sejmowych, w której wyraziście przedstawił swój stosunek do problemu.

12.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski