Zmiany w ustawie o pracy na morzu do podpisu prezydenta

BHP

Senat nie zaproponował w piątek żadnych poprawek do noweli ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy, które zawierają regulacje dotyczące porzucenia i repatriacji marynarzy,...

10.11.2017

Ustawa dot. regulatora cen wody do podpisu prezydenta

Samorząd terytorialny

Senatorowie nie wnieśli w piątek poprawek do nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Tym samym przepisy wprowadzające regulatora, który ma stać na straży tego, by taryfy za wodę i ścieki...

10.11.2017

Budynek dla dwóch prokuratur powstanie w Sosnowcu

Do końca września 2019 r. powstanie nowy budynek prokuratur w Sosnowcu. W piątek przedstawiciele resortu sprawiedliwości, prokuratury i lokalnych władz wmurowali kamień węgielny pod tę inwestycję,...

10.11.2017

Ustawa o zmianach w podatkach do podpisu prezydenta

Podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców, a także wprowadzanie opodatkowania nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł - to m.in. zmiany, które wprowadza nowela ustaw...

10.11.2017

Wyrok w sprawie wydalenia doktoranta 24 listopada

Dopiero za dwa tygodnie, 24 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyda wyrok w sprawie Ameera Alkhawlanyego, byłego doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu odmówiono...

10.11.2017

Polska przystępuje do unijnej współpracy wojskowej

Polska zadecydowała, że przystępuje do stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO) w ramach UE. W poniedziałek Polska w gronie ok. 20 innych państw unijnych podpisze deklarację -...

10.11.2017