Nowo powołani członkowie RDS to Jacek Sasin – wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych, Marlena Maląg – minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jadwiga Emilewicz – minister rozwoju, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński – minister finansów, Michał Kurtyka – minister klimatu i Monika Bocian – przedstawicielka OPZZ.

Roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objął prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

 

Rada Dialogu Społecznego jest stworzona po to, żeby dyskutować i wypracowywać najważniejsze rozwiązania – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Jak przekonywał, w ramach RDS - nawet najtrudniejsze proponowane rozwiązania można przedyskutować i spojrzeć na nie z różnych punktów widzenia, starać się znaleźć rozwiązanie jak najbardziej obiektywne i korzystne dla polskiego społeczeństwa i dla dalszego rozwoju Rzeczypospolitej.

Konieczność zaktualizowania składu strony rządowej w RDS wynikła z faktu powołania nowego rządu. Miało ono miejsce 15 listopada b.r.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

Zobacz również: Bez porozumienia w RDS w sprawie projektu budżetu