W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczący zmieniają się co roku się zmieniają - na przemian są to reprezentanci związków, pracodawców i rządu.

 

Nowi członkowie RDS prawdopodobnie w czerwcu

- Pracujmy nad tym, aby rozpowszechnić nasze przedstawicielstwa regionalne. Jeżeli uzupełnimy te braki, to wówczas spełnimy zapis o reprezentatywności. Niestety do tej pory nie mieliśmy takich struktur w regionach. Mamy nadzieję, że do czerwca skończymy to organizować. Najprawdopodobniej w czerwcu złożymy niezbędne dokumenty - poinformował Prawo.pl przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski.

Zwrócił uwagę, że po dołączenie FPP liczba przedstawicieli pracodawców w RDS nie zmieni się. - Chcę wszystkich uspokoić, balans między stroną związkową nie będzie zakłócony. Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego ten balans musi być stały - dodaje.

Sprawdź w LEX: Organizacja pracodawców >

Pod koniec 2018 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Dialogu Społecznego. Były możliwe dzięki temu, że spełnione zostały przez nowe ugrupowanie pracodawców - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - wymogi ustawowe do wejścia w jej skład. Ponadto w grudniu 2018 r. prezydent powołał w skład rady Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

 

 


 

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, będąca efektem wspólnie wypracowanego przez wszystkie strony Rady kompromisu, wskazała, że maksymalna liczba przedstawicieli strony pracowników i pracodawców reprezentowanych w Radzie ma być równa dla każdej ze stron i być nie większa niż 25 (art. 26).

 

 

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Czytaj też: Pracodawcy: Zasiłki chorobowe w całości z ZUS >>>